Tallinna Linnavalitsus 10.04.2013 korraldus number 483.
Tallinna linnale 2013. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste lõikes

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2013. aasta eelarve Tvk m 36 20.12.2012 01.01.2013 RT IV, 08.02.2013, 88