Tallinna linna 2013. aasta eelarves sotsiaalhoolekande töötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Tallinna Linnavalitsus 27.03.2013 korraldus number 421

Redaktsiooni kehtivus 27.03.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. märts

2013 nr

421-k

 

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves sotsiaalhoolekande töötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 12 alusel

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarves nimetatud asutuste sotsiaalhoolekande töötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, Haabersti Linnaosa Valitsusele, Kristiine Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Pirita Linnaosa Valitsusele, Põhja-Tallinna Valitsusele ja linna finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse  27. märtsi 2013

korralduse nr 421-k

LISA

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves sotsiaalhoolekande töötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

 

 

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves sotsiaalhoolekande töötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus alates 1. märtsist 2013.

 

Linna üldkulud

ˆ

Linna asutuste palgavahendite kasv

-269 318

sellest töötasu

-200 983

sh sotsiaalhoolekande töötajad (alates 01.03.13)

Iru Hooldekodu, Päevakeskus Käo, Tallinna Laste    Turvakeskus, Tallinna Lastekodu, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Tallinna Tugikeskus Juks, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Tallinna Perekeskus, Haabersti Sotsiaalkeskus, Kristiine Sotsiaalmaja, Lasnamäe Sotsiaalkeskus, Mustamäe Sotsiaalkeskus, Nõmme Sotsiaalkeskus, Nõmme Sotsiaalmaja, Pirita Vaba Aja Keskus, Paljassaare Sotsiaalmaja, Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus

-269 318   

sellest töötasu

-200 983

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala

Kulud kokku                                                                        

 

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

193 724

Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne

46 508

sellest töötasu

34 707

Toode:

Päevategevus ja -hoid

38 259

sellest töötasu *

28 551

Toode:

 

Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele

8 249

sellest töötasu *

6 156

Tootegrupp: eakate hoolekanne

46 768

sellest töötasu

34 902

Toode:

 

Üldhooldekoduteenused

46 768

sellest töötasu *

34 902

Tootegrupp: laste hoolekanne

66 038

sellest töötasu

49 282

Toode:

 

Perekeskuse teenused

8 119

sellest töötasu *

6 059

Toode:

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused

755

sellest töötasu *

563

Toode:

 

Laste ja perede varjupaigateenused

8 505

sellest töötasu *

6 347

Toode:

 

Hooldamine lastekodus

18 565

sellest töötasu *

13 855

Toode:

 

Varjupaiga- ja rehabilitatsiooniteenus

30 094

sellest töötasu *

22 458

 

Muud eelarvepositsioonid

34 410

Sotsiaalhoolekanne

34 410

Muud hoolekandeteenused                                                            34 410

sellest töötasu *

  25 679

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku                                                                        

 

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

6 938

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne

6 938

Toode:

Päevakeskuse teenused

3 530

sellest töötasu *

2 634

Toode:

 

Koduteenused

3 408

sellest töötasu *

2 544

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku                                                                        

 

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

10 826

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne

10 826

Toode:

Päevakeskuse teenused

3 294

sellest töötasu *

2 458

Toode:

 

Koduteenused

7 532

sellest töötasu *

5 621

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku                                                                        

 

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

18 763

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne

18 763

Toode:

Päevakeskuse teenused

5 199

sellest töötasu *

3 880

Toode:

 

Koduteenused

13 564

sellest töötasu *

10 120

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku                                                                        

 

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

14 555

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne

14 555

Toode:

Päevakeskuse teenused

4 597

sellest töötasu *

3 431

Toode:

 

Koduteenused

9 958

sellest töötasu *

7 432

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku                                                                        

 

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

11 393

Tootegrupp: eakate hoolekanne

1 860

Toode:

Üldhooldekoduteenused

1 860

sellest töötasu *

1 388

Tootegrupp: laste hoolekanne

1 196

Toode:

 

Laste päevakeskuse teenused

1 196

sellest töötasu *

893

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne

8 337

Toode:

 

Päevakeskuse teenused

2 298

sellest töötasu *

1 715

Toode:

 

Koduteenused

3 669

sellest töötasu *

2 738

Toode:

 

Toetatud elamine

2 370

sellest töötasu *

1 768

 

Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku                                                                        

 

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

2 069

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne

2 069

Toode:

Päevakeskuse teenused

2 069

sellest töötasu *

1 544

 

Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala

Kulud kokku                                                                        

 

Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

11 050

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne

11 050

Toode:

Päevakeskuse teenused

4 435

sellest töötasu *

3 310

Toode:

 

Koduteenused

6 615

sellest töötasu *

4 937

    sh Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse töötajate töötasu

1 397

Paljassaare Sotsiaalmaja töötajate töötasu

3 540

* asutuse töötajatele  4% võrra kõrgem töötasu

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär