Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määrus number 21.
Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine