Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määrus number 21.
Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad Tvk m 22 20.09.2012 01.01.2013 RT IV, 08.02.2013, 89
2 Sõidu eest tasumise korra kehtestamine Tallinna ühistranspordis ühtsesse piletisüsteemi kuuluvatel liinidel Tvk m 3 27.01.2000 01.03.2000