Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 13. märtsi 2013 korralduse nr 325-k "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2013 korraldus number 383
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. märts

2013 nr

383-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 13. märtsi 2013 korralduse nr 325-k „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusehttps://www.riigiteataja.ee/akt/128122012005 § 50 lg 1 p 7 alusel

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 13. märtsi 2013 korralduse nr 325-k „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametisse nimetamine“ punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:

„2. Määrata Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Raik Saarti ametipalgaks 2359 eurot kuus (palgaaste C10) alates 18. märtsist 2013.“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Raik Saartile ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär