Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ahtri tn 1 ja Mere pst 14 katastriüksuste aadresside muutmine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2013 korraldus number 339
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. märts 2013 nr  339-k

 

 

Ahtri tn 1 ja Mere pst 14 katastriüksuste aadresside muutmine Kesklinnas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2006 määruse nr 89 „Tänavanimede määramine Kesklinnas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ning tulenevalt Aktsiaseltsi Skanska 22. veebruari 2013 avaldusest ja aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadressid Kesklinnas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Ahtri tn 1

Katastritunnus - 78401:114:0062

Uus aadress - Poordi tn 3

1.2 Senine aadress - Mere pst 14

Katastritunnus - 78401:114:0061

Uus aadress - Poordi tn 5       

2. Aktsiaseltsil Skanska tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoone maapealsetel osadel ehitise valmimise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Skanska, Aktsiaseltsile Eesti Post ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär