Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 06.03.2013 korraldus number 297
Kehtetuks tunnistamine 01.07.2019
Redaktsiooni kehtivus - 01.07.2019

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 19.12.2018 nr 1858, jõustumine 01.07.2019

REDAKTSIOON:
Tlv k 22.10.2014 nr 1598

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. märts

2013 nr

297-k

 

 

Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes § 3 p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Perekonnaseisuameti taotlusest

 

 

         

1. Kehtestada alates 11. märtsist 2013 Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hinnad (lisa).

2. Tallinna Perekonnaseisuametil avalikustada kehtestatud perekonnaseisualaste teenuste hinnad Tallinna veebilehel.

3. Tunnistada 11. märtsist 2013 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. oktoobri 2010 korraldus nr 1603-k „Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Perekonnaseisuametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2013

korralduse nr 297-k

LISA
(Tlv k 22.10.2014 nr 1598)

 

 

 

Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hinnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jk

nr

Teenus

Ühik

Hind käibe-maksuta eurodes

Käibemaksu

määr %

Lõpphind

eurodes

1.1

Abielu piduliku kombetalituse korraldamine kolmapäeval

üritus

29.17

20

35.00

1.2

Abielu piduliku kombetalituse korraldamine neljapäeval

üritus

29.17

20

35.00

1.3

Abielu piduliku kombetalituse korraldamine reedel

üritus

75.00

20

90.00

1.4

Abielu piduliku kombetalituse korraldamine laupäeval

üritus

75.00

20

90.00

1.5

Abielu piduliku kombetalituse korraldamine väljaspool ametiruume Tallinnas

üritus

241.67

20

290.00

1.6

Abielu piduliku kombetalituse korraldamine ametiruumidest väljas väljaspool Tallinna Harjumaal

üritus

329.17

20

395.00

1.7

Abielu piduliku kombetalituse korraldamine ametiruumidest väljas väljaspool Harjumaad

üritus

541.67

20

650.00

1.8

Banketiruumi kasutusse andmine kaks tundi (koos ettevalmistuse ja koristusega)

kord

125

20

150

(Tlv k 22.10.2014 nr 1598)

1.9

Sünni registreerimine väljaspool ametiruume Tallinnas

üritus

58.33

20

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär