Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnamuuseumile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Tallinna Linnavalitsus 27.02.2013 korraldus number 250

Redaktsiooni kehtivus 27.02.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar

2013 nr

250-k

 

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnamuuseumile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 12 alusel

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnamuuseumile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Linnamuuseumile ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse  27. veebruari 2013

korralduse nr 250-k

LISA

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnamuuseumile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

 

 

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnamuuseumile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus alates 1. veebrauarist 2013.

 

Linna üldkulud

ˆ

Linna asutuste palgavahendite kasv

-35 055

sellest töötasu

-26 160

sh Tallinna Linnamuuseum (alates 01.02.13)

-35 055

sellest töötasu

-26 160

Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

Tootevaldkond: kultuur

35 055

Tootegrupp: muuseumid

35 055

sellest töötasu

26 160

Toode:

Muuseumid

35 055

sellest töötasu *

26 160

* asutuse töötajatele kuni 4% võrra kõrgem töötasu

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär