Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnamuuseumile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2013 korraldus number 250
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar

2013 nr

250-k

 

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnamuuseumile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 12 alusel

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnamuuseumile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Linnamuuseumile ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse  27. veebruari 2013

korralduse nr 250-k

LISA

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnamuuseumile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

 

 

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnamuuseumile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus alates 1. veebrauarist 2013.

 

Linna üldkulud

ˆ

Linna asutuste palgavahendite kasv

-35 055

sellest töötasu

-26 160

sh Tallinna Linnamuuseum (alates 01.02.13)

-35 055

sellest töötasu

-26 160

Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

Tootevaldkond: kultuur

35 055

Tootegrupp: muuseumid

35 055

sellest töötasu

26 160

Toode:

Muuseumid

35 055

sellest töötasu *

26 160

* asutuse töötajatele kuni 4% võrra kõrgem töötasu

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär