Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2013 korraldus number 237
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivus:17.10.2013 - 01.01.2014

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 23.12.2013 nr 1772 jõustumine 01.01.2014

REDAKTSIOON:

Tlv k 16.10.2013 nr 1424, jõustumine 17.10.2013
Tlv k 02.10.2013 nr 1336, jõustumine 15.10.2013
Tlv k 18.09.2013 nr 1259, jõustumine 01.10.2013
Tlv k 21.08.2013 nr 1122, jõustumine 01.09.2013
Tlv k 21.08.2013 nr 1121, jõustumine 01.09.2013
Tlv k 20.05.2013 nr 688, jõustumine 01.09.2013
Tlv k 26.06.2013 nr 1018, jõustumine 01.07.2013
Tlv k 12.06.2013 nr 818, jõustumine 13.06.2013
Tlv k 20.05.2013 nr 691, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 20.05.2013 nr 690, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 20.05.2013 nr 689, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 20.05.2013 nr 688, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 13.05.2013 nr 687, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 13.05.2013 nr 648, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 13.05.2013 nr 647, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 13.05.2013 nr 646, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 29.04.2013 nr 571, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 24.04.2013 nr 548, jõustumine 01.06.2013
Tlv k 24.04.2013 nr 548, jõustumine 01.05.2013
Tlv k 03.04.2013 nr 423, jõustumine 10.04.2013
Tlv k 03.04.2013 nr 422, jõustumine 08.04.2013
Tlv k 27.03.2013 nr 386, jõustumine 08.04.2013
Tlv k 20.03.2013 nr 331, jõustumine 08.04.2013
Tlv k 27.03.2013 nr 385, jõustumine 05.04.2013
Tlv k 20.03.2013 nr 330, jõustumine 05.04.2013
Tlv k 27.03.2013 nr 387, jõustumine 01.04.2013
Tlv k 20.03.2013 nr 330, jõustumine 01.04.2013

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar

2013 nr

237-k

 

 

Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 11 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg 4, lisade 1 ja 2 alusel ning kooskõlas 21. veebruari 2013 otsuse nr 16 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. aprillist 2013“ lisaga

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. aprillist 2013 vastavalt lisadele 1-22.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.

3. Ametiasutuste juhtidel korraldada vajalike muudatuste vormistamine.

4. Tunnistada 1. aprillist 2013 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 korraldus nr 1760-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013

korralduse nr 237-k

LISA 1
(Tlv k 20.03.2013 nr 331, jõustumine 08.04.2013;
Tlv k 13.05.2013 nr 648, jõustumine 01.06.2013;
Tlv k 20.05.2013 nr 688, jõustumine 01.06.2013;
Tlv k 26.06.2013 nr 1018, jõustumine 01.07.2013
Tlv k 20.05.2013 nr 688, jõustumine 01.09.2013)

 

Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Ameti- või töökoht

Ametikoha alus ATS-ist

Teenistuskoha grupp

Palgaaste

Tähtajalise koha tähtaeg

Linnasekretär

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 1

JA

39

 

Linnavalitsuse nõunik

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

NõA

21

 

Linnavalitsuse nõunik

2

töökoht

 

NõT

21

 

Linnapea nõunik

1

töökoht

 

NõT

21

linnapea volituste aeg

Linnapea abi

1

töökoht

 

T

17

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

17

 

Spetsialist

1

töökoht

 

T

15

 

Konsultant

1

töökoht

 

T

23

 

Linnapea nõunik

4

töökoht

 

NõT

21

linnapea volituste aeg

Abilinnapea nõunik

7

töökoht

 

NõT

19

abilinnapea volituste aeg

Referent

4,5

töökoht

 

T

17

linnapea volituste aeg

Linna arenguteenistus

 

 

 

 

 

 

Linna arendusdirektor

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

JA

34

 

Tallinna esindus Euroopa Liidus

 

 

 

 

 

 

Esinduse juht

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

29

 

Esindaja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

27

 

Avalike teenuste ja linnauuringute osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

27

 

Sotsioloog

1

töökoht

 

T

23

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

23

 

Peaspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

21

 

Statistik

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

Arengukavade osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

27

 

Juhtivspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

23

 

Peaspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

Välisprojektide osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

JA

27

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

A

23

 

Peaspetsialist

3

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

A

21

 

Linna avalike suhete teenistus

 

 

 

 

 

 

Linna avalike suhete direktor

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

JA

36

 

Meediajuht

1

töökoht

 

T

27

 

Meediajuht

1

töökoht

 

T

25

 

Meediaspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Raepress

 

 

 

 

 

 

Raepressi juhataja

1

töökoht

 

JT

27

 

Toimetaja

1

töökoht

 

T

21

 

Toimetaja

4

töökoht

 

T

19

 

Toimetaja

1

töökoht

 

T

17

 

Ajalehe Pealinn toimetus

 

 

 

 

 

 

Peatoimetaja

1

töökoht

 

JT

27

 

Toimetaja

2

töökoht

 

T

21

 

Toimetaja

3

töökoht

 

T

19

 

Toimetaja

3

töökoht

 

T

19

30.11.2013

Ajalehe Stolitsa toimetus

 

 

 

 

 

 

Peatoimetaja

1

töökoht

 

JT

27

 

Peatoimetaja asetäitja

1

töökoht

 

JT

21

 

Toimetaja

5

töökoht

 

T

19

 

Toimetaja

1

töökoht

 

T

17

 

Toimetaja

2

töökoht

 

T

19

30.11.2013

Teabeosakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

27

 

Juhtivspetsialist

2

töökoht

 

T

23

 

Peaspetsialist

2

töökoht

 

T

21

 

Peaspetsialist

2

töökoht

 

T

19

 

Teenindusbüroo

 

 

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

A

23

 

Infospetsialist

5

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

15

 

Avalike ürituste sektor

 

 

 

 

 

 

Spetsialist

3

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

15

 

Linna finantsteenistus

 

 

 

 

 

 

Linna finantsdirektor

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

JA

38

 

Vanemspetsialist

1

töötaja

 

T

18

 

Konsultant

1

töötaja

 

T

25

 

Juhtivspetsialist

1

töötaja

 

T

25

 

Finantsinfosüsteemide osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töötaja

 

JT

31

 

Juhtivspetsialist

2

töötaja

 

T

29

 

Juhtivspetsialist

3

töötaja

 

T

27

 

Juhtivspetsialist

2

töötaja

 

T

25

 

Projektijuht

1

töötaja

 

T

23

31.12.2015

Peaspetsialist

1

töötaja

 

T

23

31.12.2015

Finantsplaneerimise osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töötaja

 

JT

31

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

töötaja

 

JT

26

 

Analüütik

1

töötaja

 

T

25

 

Juhtivspetsialist

3

töötaja

 

T

24

 

Juhtivspetsialist

2

töötaja

 

T

23

 

Juhtivspetsialist

1

töötaja

 

T

21

 

Peaspetsialist

1

töötaja

 

T

21

 

Linnakassa

 

 

 

 

 

 

Linnakassa juhataja

1

töötaja

 

JT

31

 

Juhtivspetsialist

1

töötaja

 

T

26

 

Juhtivspetsialist

1

töötaja

 

T

27

 

Peaspetsialist

2

töötaja

 

T

21

 

Vanemspetsialist

1

töötaja

 

T

19

31.08.2013

Finantsarvestuse osakond

 

 

 

 

Linna pearaamatupidaja

1

töötaja

 

JT

31

 

Juhtivspetsialist

4

töötaja

 

T

25

 

Juhtivspetsialist

1

töötaja

 

T

23

 

Raamatupidamiskeskus

 

 

 

 

 

 

Keskuse juhataja

1

töötaja

 

JT

31

 

Keskuse juhataja asetäitja

1

töötaja

 

JT

26

 

Juhtivspetsialist

2

töötaja

 

T

25

 

Juhtivspetsialist

3

töötaja

 

T

23

 

Müügivaldkond

 

 

 

 

 

 

Valdkonna juht

1

töötaja

 

T

24

 

Sektori juht

2

töötaja

 

T

21

 

Vanemraamatupidaja

9

töötaja

 

T

19

 

Vanemraamatupidaja

4

töötaja

 

T

17

 

Palgavaldkond

 

 

 

 

 

 

Valdkonna juht

1

töötaja

 

T

24

 

Vanemraamatupidaja

10

töötaja

 

T

19

 

Ostuvaldkond

 

 

 

 

 

 

Sektori juht

2

töötaja

 

T

22

 

Vanemraamatupidaja

8

töötaja

 

T

19

 

Vanemraamatupidaja

4

töötaja

 

T

17

 

Vanemraamatupidaja

2

töötaja

 

T

17

31.12.2013

Varade valdkond

 

 

 

 

 

 

Sektori juht

1

töötaja

 

T

22

 

Vanemraamatupidaja

5

töötaja

 

T

19

 

Linna haldusteenistus

 

 

 

 

 

 

Linna haldusdirektor

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

JA

34

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

18

 

Kinnisvara korrashoiu arendamise osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

27

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

20

 

Tulude haldur

1

töökoht

 

T

20

 

Linnakantselei kinnisvara korrashoiu osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

25

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Spetsialist

1

töökoht

 

T

14

 

Administraator

3

töökoht

 

TT

5

 

Remonditööline

1

töökoht

 

TT

14

 

Majahoidja

1,5

töökoht

 

TT

4

 

Majahoidja

1

töökoht

 

TT

1

 

Tallinna Raekoda

 

 

 

 

 

 

Raekoja direktor

1

töökoht

 

T

25

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Jaan Poska maja

 

 

 

 

 

 

Maja juhataja

1

töökoht

 

T

19

 

Perenaine

1

töökoht

 

TT

11

 

Särgava külalistemaja

 

 

 

 

 

 

Maja juhataja

1

töökoht

 

T

20

 

Perenaine

1

töökoht

 

TT

11

 

Roosikrantsi residents

 

 

 

 

 

 

Perenaine

1

töökoht

 

TT

11

 

Varahalduse osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

25

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

20

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Autojuht-ekspediitor

1

töökoht

 

TT

11

 

Autojuht

2

töökoht

 

TT

13

linnapea volituste aeg

Hankekeskus

 

 

 

 

 

 

Keskuse juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

27

 

Hanke metoodik

1

töökoht

 

T

21

 

Hanke haldur

2

töökoht

 

T

19

 

Infrastruktuuri osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

27

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Spetsialist

1

töökoht

 

T

14

 

Administraator

3

töökoht

 

TT

5

 

Remonditööline

1

töökoht

 

TT

14

 

Majahoidja

1,5

töökoht

 

TT

4

 

Majahoidja

1

töökoht

 

TT

1

 

Särgava külalistemaja

 

 

 

 

 

 

Maja juhataja

1

töökoht

 

T

20

 

Perenaine

1

töökoht

 

TT

11

 

Jaan Poska maja

 

 

 

 

 

 

Maja juhataja

1

töökoht

 

T

19

 

Perenaine

1

töökoht

 

TT

11

 

Roosikrantsi residents

 

 

 

 

 

 

Perenaine

1

töökoht

 

TT

11

 

Majandusosakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

25

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

17

 

Autojuht-ekspediitor

1

töökoht

 

TT

11

 

Autojuht

2

töökoht

 

TT

13

linnapea volituste aeg

Tallinna Raekoda

 

 

 

 

 

 

Raekoja direktor

1

töökoht

 

JT

25

 

Projektijuht

1

töökoht

 

T

21

 

Projektijuht

1

töökoht

 

T

19

 

Linna infotehnoloogia teenistus

 

 

 

 

 

 

Linna infotehnoloogia direktor

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

JA

35

 

Juhi abi

1

töökoht

 

T

15

 

IT teenuste haldur

1

töökoht

 

T

23

 

Arvutiabi osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

31

 

IT hoolduse koordinaator

1

töökoht

 

T

25

 

IT probleemide haldur

1

töökoht

 

T

25

 

Arvutiabi koordinaator

1

töökoht

 

T

25

 

IT tehnik

4

töökoht

 

T

23

 

IT tehnik

2

töökoht

 

T

21

 

IT varade haldur

1

töökoht

 

T

21

 

IT süsteemide ja tehnilise arengu osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

31

 

Hangete haldur

1

töökoht

 

T

25

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

25

 

Infosüsteemide analüütik

3

töökoht

 

T

23

 

Arvutisüsteemide osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

31

 

IT süsteemiadministraator

1

töökoht

 

T

27

 

IT süsteemiadministraator

3

töökoht

 

T

23

 

Andmesidevõrgu haldur

2

töökoht

 

T

23

 

Meediasüsteemide haldur

1

töökoht

 

T

23

 

Linna sisekontrolöri teenistus

 

 

 

 

 

 

Linna sisekontrolör

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

JA

36

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

29

 

Ekspert

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

29

 

Siseauditi osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

JA

29

 

Siseauditi juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

23

 

Siseauditi peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

21

 

Finantsanalüütik

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

23

 

Finantsanalüütik

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

21

 

Menetlusosakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

JA

29

 

Peaspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

23

 

Järelevalve osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

JA

29

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

23

 

Vanemspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

19

 

Linna personaliteenistus

 

 

 

 

 

 

Linna personalidirektor

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

JA

35

 

Analüütik

1

töökoht

 

T

25

 

Personali arendamise osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

27

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

17

 

Personali- ja avaliku teenistuse osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

29

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

töökoht

 

JT

25

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Personalitarkvara juurutamise sektor

 

 

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

25

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

Linna õigusteenistus

 

 

 

 

 

 

Linna õigusdirektor

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

JA

38

 

Juhi abi

1

töökoht

 

T

16

 

Nõuete osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

31

 

Analüütik

1

töökoht

 

T

27

 

Jurist

1

töökoht

 

T

27

 

Jurist

1

töökoht

 

T

25

 

Õigusloome ja eelnõude osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

JA

31

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

JA

28

 

Jurist

4

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

25

 

Jurist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

23

 

Keeletoimetaja

1

töökoht

 

T

21

 

Halduskorralduse büroo

 

 

 

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 9

A

23

 

Vanemspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 9

A

21

 

Välissuhete ja protokolli osakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

27

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

Peaspetsialist

2

töökoht

 

T

21

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

30

 

Eelarve juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

25

 

Eelarve peaspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

Üldosakond

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

31

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Arhivaar

1

töökoht

 

T

17

 

Dokumendibüroo

 

 

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

Spetsialist

1

töökoht

 

T

16

 

Spetsialist

1

töökoht

 

T

15

 

Tehnik

1

töökoht

 

TT

8

 

Postikeskus

 

 

 

 

 

 

Spetsialist

2

töökoht

 

T

15

 

Sekretariaat

 

 

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

Abilinnapea abi

6

töökoht

 

T

15

 

Linnasekretäri referent

1

töökoht

 

T

17

 

Kokku

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013

korralduse nr 237-k

LISA 2
(Tlv k 02.10.2013 nr 1336, jõustumine 15.10.2013)

 

Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Ameti- või töökoht

Ametikoha alus ATS-ist

Teenistuskoha grupp

Palgaaste

Tähtajalise koha tähtaeg

 

Ameti juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 1

JA

35

 

 

Personali peaspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

Eelarve peaspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

 

Jurist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

27

 

 

Ettevõtluse arendamise osakond

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

27

 

 

Arenguprojektide juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

25

 

 

Välisprojektide juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

25

 

 

Turundusbüroo

 

 

 

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

 

Peaspetsialist

2

töökoht

 

T

21

 

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

Väikeettevõtluse peaspetsialist

1

töökoht

 

T

17

 

 

Ettevõtja infopunkt

 

 

 

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

25

 

 

Ettevõtluskonsultant

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

23

 

 

Info vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

Tööõigusnõustaja

1

töökoht

 

T

19

 

 

Linna äriühingute järelevalve osakond

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

JA

29

 

 

Jurist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

21

 

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

17

 

 

Kohalike maksude osakond

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

29

 

 

Peaspetsialist

5

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

A

21

 

 

Peaspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

A

19

 

 

Järelevalve vaneminspektor

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

A

17

 

 

Turismiosakond

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

29

 

 

Analüütik

1

töökoht

 

T

21

 

 

Arenduse juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

 

Infosüsteemide peaspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

 

Spetsialist

1

töökoht

 

T

17

 

 

Konverentsiturismi büroo

 

 

 

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

 

Peaspetsialist

2

töökoht

 

T

19

 

 

Linnapileti büroo

 

 

 

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

Turundusbüroo

 

 

 

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

 

Peaspetsialist

5

töökoht

 

T

21

 

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

Info vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

17

 

 

Tallinna Turismiinfokeskus

 

 

 

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

 

Infospetsialist

5

töökoht

 

T

17

 

 

Hinna ja tarbijakaitse teenistus

 

 

 

 

 

 

 

Teenistuse direktor

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

29

 

 

Tarbijakaitse osakond

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

JA

21

 

 

Peainspektor

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

A

19

 

 

Vaneminspektor

4

ametikoht

§ 7 lg 3 p 5

A

17

 

 

Tarbijapoliitika osakond

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

23

 

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

Peaspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

17

 

 

Tarbijakaitse konsultant

1

töökoht

 

T

15

 

 

Kokku

69,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013

korralduse nr 237-k

LISA 3
(Tlv k 03.04.2013 nr 422, jõustumine 08.04.2013)

 

Tallinna Haridusameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Ameti- või töökoht

Ametikoha alus ATS-ist

Teenistuskoha

grupp

Palgaaste

Tähtajalise koha tähtaeg

 

Ameti juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 1

JA

36

 

 

 

Sisekontrolli sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisekontrolli juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

23

 

 

 

Sisekontrolli peaspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

21

 

 

 

Üldosakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

JA

25

 

 

 

Jurist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

23

 

 

 

Jurist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

21

 

 

 

IT vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

 

Vanemspetsialist

2

töökoht

 

T

17

 

 

 

Spetsialist

1

töökoht

 

T

15

 

 

 

Arhivaar

1

töökoht

 

T

16

 

 

 

Personaliosakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

25

 

 

 

Peaspetsialist

3

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

19

 

 

 

Haldusosakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

JA

27

 

 

 

Juhtivspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

21

 

 

 

Peaspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

A

19

 

 

 

Vanemspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

19

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

21

 

 

 

Spetsialist

1

töökoht

 

T

16

 

 

 

Ökonoomikateenistus

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenistuse direktor-ameti juhataja asetäitja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 8 ja 9

JA

31

 

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

töökoht

 

JT

27

 

 

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

töökoht

 

JT

23

 

 

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

töökoht

 

JT

21

 

 

 

Vanemraamatupidaja

2

töökoht

 

T

17

 

 

 

I sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektori juhataja

1

töökoht

 

T

21

 

 

 

Juhtivraamatupidaja

2

töökoht

 

T

20

 

 

 

Vanemraamatupidaja

8

töökoht

 

T

17

 

 

 

Vanemraamatupidaja

11

töökoht

 

T

15

 

 

 

II sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektori juhataja

1

töökoht

 

T

21

 

 

 

Juhtivraamatupidaja

2

töökoht

 

T

20

 

 

 

Vanemraamatupidaja

12

töökoht

 

T

17

 

 

 

Vanemraamatupidaja

6

töökoht

 

T

15

 

 

 

III sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektori juhataja

1

töökoht

 

T

21

 

 

 

Juhtivraamatupidaja

2

töökoht

 

T

20

 

 

 

Vanemraamatupidaja

12

töökoht

 

T

17

 

 

 

Vanemraamatupidaja

3

töökoht

 

T

15

 

 

 

Eelarve osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

25

 

 

 

Eelarve juhtivspetsialist

3

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

19

 

 

 

Eelarve juhtivspetsialist

2

töökoht

 

T

19

 

 

 

Eelarve vanemspetsialist

3

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

17

 

 

 

Eelarve vanemspetsialist

2

töökoht

 

T

17

 

 

 

Hariduskorralduse teenistus

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenistuse direktor

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

29

 

 

 

Üldhariduse osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

25

 

 

 

Peaspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Vanemspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Vanemspetsialist

3

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Projektijuht

0,30

töökoht

 

T

19

31.12.2013

 

 

Alushariduse osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

25

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Vanemspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Koolivälise töö osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

25

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Vanemspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Tervisedenduse vanemspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Kokku

121,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013

korralduse nr 237-k

LISA 4

 

Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Ameti- või töökoht

Ametikoha alus ATS-ist

Teenistuskoha grupp

Palgaaste

Tähtajalise koha tähtaeg

 

Ameti juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 1

JA

33

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

JA

31

 

 

 

Eelarve peaspetsialist

1

töökoht

 

T

23

 

 

 

Eelarve vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

 

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

 

Info vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

 

Kantselei

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangete haldur

1

töökoht

 

T

21

 

 

 

Jurist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

23

 

 

 

Personali peaspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

 

 

Haldusspetsialist

1

töökoht

 

T

17

 

 

 

Haljastuse osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja-linnaaednik

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

23

 

 

 

Linna maastikuarhitekt

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Peaspetsialist

2

töökoht

 

T

19

 

 

 

Peaspetsialist

3

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

17

 

 

 

Heakorra ja investeeringute osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

23

 

 

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

 

 

Peaspetsialist

2

töökoht

 

T

19

 

 

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

 

Jäätmehoolde osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 8 

JA

23

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 8 

A

21

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 8 

A

19

 

 

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 8 

A

17

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

17

 

 

 

Keskkonnahoiu osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 8

JA

23

 

 

 

Vee juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 8

A

21

 

 

 

Veekaitse juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 8

A

21

 

 

 

Looduskaitse juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 8

A

21

 

 

 

Välisõhu juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p-d 2 ja 8

A

19

 

 

 

Keskkonnakorralduse sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Keskkonnaprojektide ja -hariduse osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

23

 

 

 

Projektijuht

2

töökoht

 

T

21

 

 

 

Projektijuht

1

töökoht

 

T

21

30.09.2015

 

 

Projektijuht

0,35

töökoht

 

T

21

31.12.2014

 

 

Keskkonnahariduse juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

 

 

Kokku

43,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013

korralduse nr 237-k

LISA 5
(Tlv k 18.09.2013 nr 1259, jõustumine 01.10.2013)

 

Tallinna Kommunaalameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Ameti- või töökoht

Ametikoha alus ATS-ist

Teenistuskoha grupp

Palgaaste

Tähtajalise koha tähtaeg

 

Ameti juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 1

JA

36

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

JA

31

 

 

 

Kantselei

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantselei juhataja

1

töökoht

 

JT

25

 

 

 

Jurist

1

töökoht

 

T

23

 

 

 

Personali peaspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

 

Sisekontrolli ja riigihangete peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 2

A

19

 

 

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

 

Ökonoomikaosakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

27

 

 

 

Eelarve vanemspetsialist

3

töökoht

 

T

19

 

 

 

Ehituse ja järelevalve osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

29

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Peaspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

17

 

 

 

Kaevetööde osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

27

 

 

 

Peaspetsialist

4

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

21

 

 

 

Hooldusosakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

25

 

 

 

Peaspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

21

 

 

 

Peaspetsialist

5

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

17

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

17

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

17

 

 

 

Inseneriosakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

27

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

19

 

 

 

Projektide ja uuringute osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

27

 

 

 

Projektijuht

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

23

 

 

 

Peaspetsialist

3

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Registriosakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

JA

25

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Vanemspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

A

17

 

 

 

Kokku

48,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013

korralduse nr 237-k

LISA 6
(Tlv k 03.04.2013 nr 423, jõustumine 10.04.2013;
Tlv k 20.05.2013 nr 689, jõustumine 01.06.2013)

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti koosseisunimestik koos teenistuskohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Struktuuriüksus ja teenistuskoha nimetus

Koormus

Ameti- või töökoht

Ametikoha alus ATS-ist

Teenistuskoha grupp

Palgaaste

Tähtajalise koha tähtaeg

 

Ameti juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 1

JA

33

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 9

JA

25

 

 

 

Personali peaspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

21

 

 

 

Peaspetsialist

1

töökoht

 

T

19

 

 

 

Jurist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

23

 

 

 

Eelarve osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

töökoht

 

JT

27

 

 

 

Eelarve juhtivspetsialist

1

töökoht

 

T

21

 

 

 

Eelarve peaspetsialist

1

töökoht

 

T

20

 

 

 

Eelarve vanemspetsialist

1

töökoht

 

T

18

 

 

 

Kultuuriosakond

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

JA

25

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

23

 

 

 

Peaspetsialist

2

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

19

 

 

 

Peaspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

17

 

 

 

Vanemspetsialist

1

ametikoht

§ 7 lg 3 p 8

A

18

 

 

 

Muinsuskaitse ja miljööalade osakond

&nb