Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Filharmooniale palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Tallinna Linnavalitsus 20.02.2013 korraldus number 233

Redaktsiooni kehtivus 20.02.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

    20. veebruar

2013 nr

233-k

 

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Filharmooniale palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 12 alusel

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Filharmooniale palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Filharmooniale ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse  20. veebruari 2013

korralduse nr 233-k

LISA

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Filharmooniale palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

 

 

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Filharmooniale palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus alates 1. jaanuarist 2013.

 

Linna üldkulud

ˆ

Linna asutuste palgavahendite kasv

-24 790

sellest töötasu

-18 500

sellest Tallinna Filharmoonia (alates 01.01.13)

-24 790

sellest töötasu

-18 500

Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

Tootevaldkond: kultuur

24 790

Tootegrupp: kontsertteenus

24 790

sellest töötasu

18 500

Toode:

Kontsertteenus

24 790

sellest töötasu *

18 500

* orkestrantidele 8% ja teistele asutuse töötajatele kuni 4% võrra kõrgem töötasu

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär