Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eluruumi kohandamise kulu hüvitise maksimaalmäär
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2013 määrus number 11 [RT IV, 15.02.2013, 64]
Jõustumine:18.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2013 - ... [RT IV, 15.02.2013, 64]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  11. veebruar 2013 nr 11

Eluruumi kohandamise kulu hüvitise maksimaalmäär

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 5 „Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord“ § 6 lg 3 alusel.

Eluruumi kohandamise kulu hüvitise maksimaalmäär isiku kohta on 1600 eurot.

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär