Tallinna Linnavalitsus 11.02.2013 määrus number 11.
Eluruumi kohandamise kulu hüvitise maksimaalmäär

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord Tvk m 5 24.01.2013 02.02.2013 RT IV, 30.01.2013, 11