Eluruumi kohandamise kulu hüvitise maksimaalmäär

Tallinna Linnavalitsus 11.02.2013 määrus number 11
jõustumine 18.02.2013

Redaktsiooni kehtivus 18.02.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  11. veebruar 2013 nr 11

Eluruumi kohandamise kulu hüvitise maksimaalmäär

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 5 „Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord“ § 6 lg 3 alusel.

Eluruumi kohandamise kulu hüvitise maksimaalmäär isiku kohta on 1600 eurot.

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär