Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2013 määrus number 8 [RT IV, 01.02.2013, 36]
Jõustumine:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:04.02.2013 - ... [RT IV, 01.02.2013, 36]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  24. jaanuar 2013 nr 8

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021 (edaspidi kava).

§ 2.  Kava rahastamine

Kavas ette nähtud tegevusi rahastatakse linnaeelarve võimaluste kohaselt ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrus nr 41 „Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012“ tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021