Tallinna Linnavalitsus 23.01.2013 määrus number 5.
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kord

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine