Tallinna Linnavalitsus 23.01.2013 määrus number 5.
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kord

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
2 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas Tlv m 52 20.06.1997 20.06.1997
3 Maa kompensatsiooni suuruse määramise kord Tlv m 50 16.06.1997 16.06.1997