Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakirjade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 16.01.2013 korraldus number 39
Kehtetuks tunnistamine:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivus:01.12.2013 - 01.11.2016

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 26.10.2016 nr 1621

REDAKTSIOON:
Tlv k 30.10.2013 nr 1515, jõustumine 01.12.2013

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. jaanuar 2013 nr 39-k

 

 

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakirjade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas jäätmeseaduse § 66 lg-tega 5 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 35 lg 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

 

 

     

1. (Kehtetu - Tlv k 30.10.2013 nr 1515, jõustumine 01.12.2013) 

2. Kehtestada alates 1. veebruarist 2013 korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri Haabersti jäätmeveopiirkonnas nr 1 ja Kristiine jäätmeveopiirkonnas nr 5 (lisa 2).

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

4. Tallinna Keskkonnaametil avalikustada andmed teenuse hinna kehtestamise, hinnakirjarea muutmise või teenuse osutamise lõpetamise kohta Tallinna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse      

16. jaanuari 2013

korralduse nr 39-k

LISA 1

 

 

 

 

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakirja kehtestamine Põhja-Tallinna jäätmeveopiirkonnas nr 6 ja jäätmeveopiirkonnas nr 7

 

 

 

 

 

 

Teenus

Ühik

Teenustasu ilma käibemaksuta

Käibemaksumäär

Teenuse lõpphind

1

Segaolmejäätmete mahuti tühjendus ja äravedu

 

 

 

 

1.1

Jäätmekott  ≥ 150 l

kord

1,05 ˆ

20%

1,26 ˆ

1.2

140 l

kord

1,95 ˆ

20%

2,34 ˆ

1.3

240 l

kord

2,15 ˆ

20%

2,58 ˆ

1.4

370 l

kord

2,70 ˆ

20%

3,24 ˆ

1.5

600 l

kord

3,85 ˆ

20%

4,62 ˆ

1.6

800 l

kord

4,50 ˆ

20%

5,40 ˆ

1.7

1100 l

kord

5,95 ˆ

20%

7,14 ˆ

1.8

2500 l

kord

13,45 ˆ

20%

16,14 ˆ

1.9

4500 l

kord

20,00 ˆ

20%

24,00 ˆ

1.10

Süvakogumismahuti 1 m³

1 m³

6,10 ˆ

20%

7,32 ˆ

2

Biolagunevate jäätmete mahuti tühjendus ja äravedu

 

 

 

 

2.1

140 l

kord

1,95 ˆ

20%

2,34 ˆ

2.2

240 l

kord

2,15 ˆ

20%

2,58 ˆ

2.3

Süvakogumismahuti 1 m³

1 m³

6,10 ˆ

20%

7,32 ˆ

3

Paberi- ja kartongi mahuti tühjendus ja äravedu

 

 

 

 

3.1

240 l

kord

tasuta

 

tasuta

3.2

600 l

kord

tasuta

 

tasuta

3.3

800 l

kord

tasuta

 

tasuta

3.4

2500 l

kord

tasuta

 

tasuta

3.5

4500 l

kord

tasuta

 

tasuta

3.6

Süvakogumismahuti 1 m³

1 m³

tasuta

 

tasuta

4

Suurjäätmete äravedu 1 m³

1 m³

11,70 ˆ

20%

14,04 ˆ

5

Lisateenused

 

 

 

 

5.1

Pakendatud mahutivälised jäätmed, 1 m³

1 m³

10,50 ˆ

20%

12,60 ˆ

5.2

Kogumismahuti mahtu ületavad jäätmed ( kõrval ja üle) laadimine ja vedu, 1 m³

1 m³

10,50 ˆ

20%

12,60 ˆ

5.3

Jäätmekoti või ratastel kogumismahuti käsitransport veokini (11-20 m)

kord

2,50 ˆ

20%

3,00 ˆ

5.4

Jäätmekoti või ratastel kogumismahuti käsitransport veokini (21 m ja enam)

kord

3,50 ˆ

20%

4,20 ˆ

5.5

Kliendi võtme, puldi, lühinumbriga mahuti, värava, tõkkepuu jms avamine (kuupõhine)

kord

5.90 ˆ

20%

7,10 ˆ

5.6

Paberkandjal korduva arve, graafiku, lepingu jms saatmine posti teel

kord

1,50 ˆ

20%

1,80 ˆ

5.7

Võlateate saatmine

kord

1,50 ˆ

20%

1,80 ˆ

5.8

Graafikuväline lisatühjendus  20% regulaarsele hinnakirjale*

kord

 

 

 

5.9

Tühisõit 50% vastava kogumismahuti tühjendamise teenustasust

kord

 

 

 

5.10

Tühisõit 50% suurjäätmete 1m3 teenustasust

kord

 

 

 

5.11

Ühekordne teenustasu**

kord

 

 

 

                   

*Graafikuvälisel tühjendamisel lisatakse teenuse hinnale 20%

**Kokkuleppeline hind

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse      

16. jaanuari 2013

korralduse nr 39-k

LISA 2

 

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakirja kehtestamine Haabersti jäätmeveopiirkonnas nr 1, Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 ja Kristiine jäätmeveopiirkonnas nr 5

 

 

 

 

 

 

 

Teenus

Ühik

Teenustasu ilma käibemaksuta

Käibemaksumäär

Teenuse lõpphind

 

1

Segaolmejäätmete mahuti tühjendus ja äravedu

 

 

 

 

 

1.1

Süvakogumismahuti 1 m³

1 m³

6,10 ˆ

20%

7,32 ˆ

 

2

Biolagunevate jäätmete mahuti tühjendus ja äravedu

 

 

 

 

 

2.1

Süvakogumismahuti 1 m³

1 m³

6,10 ˆ

20%

7,32 ˆ

 

3

Paberi- ja kartongi mahuti tühjendus ja äravedu

 

 

 

 

 

3.1

Süvakogumismahuti 1 m³

1 m³

tasuta

 

tasuta

 

4

Suurjäätmete äravedu 1 m³

1 m³

11,70 ˆ

20%

14,04 ˆ

 

5

Lisateenused

 

 

 

 

 

5.1

Pakendatud mahutivälised jäätmed, 1 m³

1 m³

10,50 ˆ

20%

12,60 ˆ

 

5.2

Kogumismahuti mahtu ületavad jäätmed ( kõrval ja üle) laadimine ja vedu, 1 m³

1 m³

10,50 ˆ

20%

12,60 ˆ

 

5.3

Kliendi võtme, puldi, lühinumbriga mahuti, värava, tõkkepuu jms avamine (kuupõhine)

kord

5.90 ˆ

20%

7,10 ˆ

 

5.4

Paberkandjal korduva arve, graafiku, lepingu jms saatmine posti teel

kord

1,50 ˆ

20%

1,80 ˆ

 

5.5

Võlateate saatmine

kord

1,50 ˆ

20%

1,80 ˆ

 

5.6

Graafikuväline lisatühjendus  20% regulaarsele hinnakirjale*

kord

 

 

 

 

5.7

Tühisõit 50% vastava kogumismahuti tühjendamise teenustasust

kord

 

 

 

 

5.8

Tühisõit 50% suurjäätmete 1m3 teenustasust

kord

 

 

 

 

5.9

Ühekordne teenustasu**

kord

 

 

 

 

*Graafikuvälisel tühjendamisel lisatakse teenuse hinnale 20%

**Kokkuleppeline hind

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär