Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2012 korraldus number 1760
Kehtetuks tunnistamine:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivus: - 01.04.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

Tlv k 27.02.2013 nr 237, jõustumine 01.04.2013

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. detsember

2012 nr

1760-k

 

 

Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p  36 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 “Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 2 lg-ga 5, lisadega 1 ja 2 ning 20. detsembri 2012 otsuse nr 183 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis 2013. aastal“ lisaga

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2013 vastavalt lisadele 1-22.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 1

 

Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Linnasekretär

1

JA

C13

Linnavalitsuse nõunik

3

NõA

A13

Referent

1

VA

A11

Linnapea abi

1

VA

A11

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Spetsialist

1

VA

A10

Konsultant

1

VA

A14

Linna arenguteenistus

Linna arendusdirektor

1

JA

C10

Tallinna esindus Euroopa Liidus

Esinduse juht

1

VA

A17

Esindaja

1

VA

A16

Avalike teenuste ja linnauuringute osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Sotsioloog

1

VA

A14

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

2

VA

A13

Statistik

1

VA

A13

Arengukavade osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Juhtivspetsialist

2

VA

A14

Peaspetsialist

2

VA

A13

Välisprojektide osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

3

VA

A13

Linna avalike suhete teenistus

Linna avalike suhete direktor

1

JA

C12

Meediajuht

2

JA

B9

Meediaspetsialist

1

VA

A12

Peaspetsialist

1

VA

A12

Raepress

Raepressi juhataja

1

JA

B10

Toimetaja

1

VA

A13

Toimetaja

4

VA

A12

Toimetaja

1

VA

A11

Ajalehe Pealinn toimetus

Peatoimetaja

1

JA

B10

Toimetaja

2

VA

A13

Toimetaja

3

VA

A12

Ajalehe Stolitsa toimetus

Peatoimetaja

1

JA

B10

Peatoimetaja asetäitja

1

JA

B7

Toimetaja

4

VA

A12

Toimetaja

2

VA

A11

Teabeosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Juhtivspetsialist

2

VA

A14

Peaspetsialist

2

VA

A13

Peaspetsialist

2

VA

A12

Teenindusbüroo

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Infospetsialist

5

VA

A10

Avalike ürituste sektor

Spetsialist

3

VA

A10

Linna finantsteenistus

Linna finantsdirektor

1

JA

C13

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Konsultant

1

VA

A14

Finantsinfosüsteemide osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B12

Juhtivspetsialist

1

VA

A17

Juhtivspetsialist

3

VA

A16

Juhtivspetsialist

2

VA

A15

Analüütik

1

VA

A15

Projektijuht*

1

VA

A14

Peaspetsialist*

1

VA

A14

Finantsplaneerimise osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B12

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B9

Analüütik

1

VA

A15

Juhtivspetsialist

5

VA

A14

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A13

Linnakassa

Linnakassa juhataja

1

JA

B12

Juhtivspetsialist

1

VA

A16

Peaspetsialist

2

VA

A13

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Finantsarvestuse osakond

Linna pearaamatupidaja

1

JA

B12

Juhtivspetsialist

4

VA

A15

Juhtivspetsialist

2

VA

A14

Raamatupidamiskeskus

Keskuse juhataja

1

JA

B11

Keskuse juhataja asetäitja

1

JA

B9

Juhtivspetsialist

1

VA

A15

Juhtivspetsialist

2

VA

A14

Müügivaldkond

Valdkonna juht

1

VA

A14

Vanemraamatupidaja

9

VA

A12

Vanemraamatupidaja

3

VA

A11

Palgavaldkond

Valdkonna juht

1

VA

A14

Vanemraamatupidaja

7

VA

A12

Ostuvaldkond

Valdkonna juht

1

VA

A14

Vanemraamatupidaja

8

VA

A12

Vanemraamatupidaja

3

VA

A11

Vanemraamatupidaja**

2

VA

A11

Varade valdkond

Valdkonna juht

1

VA

A13

Vanemraamatupidaja

5

VA

A12

Linna haldusteenistus

Linna haldusdirektor

1

JA

C10

Juhtivspetsialist

1

VA

A16

Juhtivspetsialist

1

VA

A15

Peaspetsialist

2

VA

A12

Tulude haldur

1

VA

A12

Hankekeskus

Keskuse juhataja

1

JA

B10

Metoodik

1

VA

A13

Hangete haldur

2

VA

A12

Infrastruktuuri osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Spetsialist

1

VA

A9

Administraator

3

AT

T7

Remonditööline

1

AT

T13

Majahoidja

1,5

AT

T4

Majahoidja

1

AT

T3

Särgava külalistemaja

Maja juhataja

1

VA

A12

Perenaine

1

AT

T12

Jaan Poska maja

Maja juhataja

1

VA

A12

Perenaine

1

AT

T12

Roosikrantsi residents

Perenaine

1

AT

T12

Majandusosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Peaspetsialist

1

VA

A14

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Autojuht-ekspediitor

1

AT

T12

Autojuht***

2

AT

T13

Tallinna Raekoda

Raekoja direktor

1

JA

B9

Projektijuht

1

VA

A13

Projektijuht

1

VA

A12

Linna infotehnoloogia teenistus

Linna infotehnoloogia direktor

1

JA

C11

Juhi abi

1

VA

A10

Arvutiabi osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B11

IT hoolduse koordinaator

1

VA

A15

IT probleemide haldur

1

VA

A15

Arvutiabi koordinaator

1

VA

A15

IT tehnik

5

VA

A14

IT tehnik

2

VA

A13

IT varade haldur

1

VA

A13

IT süsteemide ja tehnilise arengu osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B11

Hangete haldur

1

VA

A15

Juhtivspetsialist

1

VA

A15

Infosüsteemide analüütik

3

VA

A14

Arvutisüsteemide osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B12

IT süsteemiadministraator

1

VA

A16

IT süsteemiadministraator

6

VA

A14

Linna sisekontrolöri teenistus

Linna sisekontrolör

1

JA

C12

Juhtivspetsialist

1

VA

A17

Ekspert

1

VA

A17

Siseauditi osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Siseauditi juhtivspetsialist

1

VA

A14

Siseauditi peaspetsialist

1

VA

A13

Finantsanalüütik

1

VA

A14

Finantsanalüütik

1

VA

A13

Menetlusosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Peaspetsialist

2

VA

A14

Järelevalve osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Linna personaliteenistus

Linna personalidirektor

1

JA

C11

Personali arendamise osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Personali- ja avaliku teenistuse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B11

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B9

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Personalitarkvara juurutamise sektor

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

1

VA

A13

Linna õigusteenistus

Linna õigusdirektor

1

JA

C12

Juhi abi

1

VA

A10

Nõuete osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B12

Analüütik

1

VA

A16

Jurist

1

VA

A16

Jurist

1

VA

A15

Õigusloome ja eelnõude osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B12

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B10

Jurist

4

VA

A15

Jurist

1

VA

A14

Keeletoimetaja

1

VA

A13

Halduskorralduse büroo

Peaspetsialist

1

VA

A14

Vanemspetsialist

1

VA

A13

Välissuhete ja protokolli osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

2

VA

A13

Ökonoomikaosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Eelarve juhtivspetsialist

1

VA

A15

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A13

Üldosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Juhtivspetsialist

1

VA

A12

Arhivaar

1

VA

A11

Dokumendibüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Spetsialist

2

VA

A10

Tehnik

1

AT

T10

Postikeskus

 

 

 

Spetsialist

2

VA

A10

Sekretariaat

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Abilinnapea abi

6

VA

A10

Linnasekretäri referent

1

VA

A11

Tallinna Linnakantselei kokku

281,50

* tähtajaline koht kuni 31.12.2015

** tähtajaline koht kuni 31.12.2013

*** tähtajaline koht kuni linnapea volituste ajaks

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 2

 

Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C11

Personali peaspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

1

VA

A12

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A13

Jurist

1

VA

A16

Ettevõtluse arendamise osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Arenguprojektide juhtivspetsialist

1

VA

A15

Välisprojektide juhtivspetsialist

1

VA

A15

Turundusbüroo

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

2

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A12

Väikeettevõtluse peaspetsialist

1

VA

A11

Ettevõtja infopunkt

Juhtivspetsialist

1

VA

A15

Ettevõtluskonsultant

2

VA

A14

Info vanemspetsialist

1

VA

A12

Tööõigusnõustaja

1

VA

A12

Linna äriühingute järelevalve osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B11

Jurist

1

VA

A13

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Kohalike maksude osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B11

Peaspetsialist

3

VA

A13

Peaspetsialist

2

VA

A12

Järelevalve vaneminspektor

1

VA

A11

Turismiosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B11

Analüütik

1

VA

A13

Arenduse juhtivspetsialist

1

VA

A13

Infosüsteemide peaspetsialist

1

VA

A14

Spetsialist

1

VA

A11

Konverentsiturismi büroo

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

2

VA

A12

Linnapileti büroo

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Turundusbüroo

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

5

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A12

Info vanemspetsialist

1

VA

A11

Tallinna Turismiinfokeskus

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Infospetsialist

5

VA

A11

Hinna ja tarbijakaitse teenistus

Teenistuse direktor

1

JA

B11

Tarbijakaitse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B7

Peainspektor

1

VA

A12

Vaneminspektor

4

VA

A11

Tarbijapoliitika osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

2

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A11

Tarbijakaitse konsultant

1

VA

A10

Tallinna Ettevõtlusamet kokku

67

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 3

 

Tallinna Haridusameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C12

Sisekontrolli sektor

Sisekontrolli juhtivspetsialist

1

VA

A14

Sisekontrolli peaspetsialist

2

VA

A13

Üldosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Jurist

1

VA

A14

Jurist

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A13

IT vanemspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

2

VA

A11

Spetsialist

1

VA

A10

Arhivaar

1

VA

A9

Personaliosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Peaspetsialist

3

VA

A12

Haldusosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Juhtivspetsialist

2

VA

A13

Peaspetsialist

2

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Spetsialist

1

VA

A10

Ökonoomikateenistus

Teenistuse direktor-ameti juhataja asetäitja

1

JA

B12

Raamatupidamise osakond

Pearaamatupidaja

1

JA

B10

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

B8

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

B7

Vanemraamatupidaja

1

VA

A11

Vanemraamatupidaja

1

VA

A10

I sektor

Sektori juhataja

1

VA

A13

Juhtivraamatupidaja

2

VA

A12

Vanemraamatupidaja

2

VA

A11

Vanemraamatupidaja

18

VA

A10

II sektor

 

 

 

Sektori juhataja

1

VA

A13

Juhtivraamatupidaja

2

VA

A12

Vanemraamatupidaja

12

VA

A11

Vanemraamatupidaja

6

VA

A10

III sektor

 

 

 

Sektori juhataja

1

VA

A13

Juhtivraamatupidaja

2

VA

A12

Vanemraamatupidaja

12

VA

A11

Vanemraamatupidaja

4

VA

A10

Eelarve osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Eelarve juhtivspetsialist

5

VA

A12

Eelarve vanemspetsialist

5

VA

A11

Hariduskorralduse teenistus

 

 

 

Teenistuse direktor

1

JA

B11

Üldhariduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Peaspetsialist

2

VA

A13

Vanemspetsialist

1

VA

A13

Vanemspetsialist

3

VA

A12

Projektijuht*

0,3

VA

A12

Alushariduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Peaspetsialist

1

VA

A13

Vanemspetsialist

2

VA

A12

Koolivälise töö osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Peaspetsialist

1

VA

A13

Vanemspetsialist

2

VA

A12

Tervisedenduse vanemspetsialist

1

VA

A12

Tallinna Haridusamet kokku

123,30

 

 

* tähtajaline koht kuni 31.12.2013

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 4

 

Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C9

Ameti juhataja asetäitja

1

JA

B12

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A14

Eelarve vanemspetsialist

1

VA

A13

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Info vanemspetsialist

1

VA

A12

Kantselei

Hangete haldur

1

VA

A13

Jurist

1

VA

A14

Personali peaspetsialist

1

VA

A13

Haldusspetsialist

1

VA

A11

Haljastuse osakond

Osakonna juhataja-linnaaednik

1

JA

B8

Linna maastikuarhitekt

1

VA

A13

Juhtivspetsialist

1

VA

A12

Peaspetsialist

5

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Heakorra ja investeeringute osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Peaspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

2

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Jäätmehoolde osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Peaspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

2

VA

A12

Peaspetsialist

2

VA

A11

Keskkonnahoiu osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Vee juhtivspetsialist

1

VA

A13

Veekaitse juhtivspetsialist

1

VA

A13

Looduskaitse juhtivspetsialist

1

VA

A13

Välisõhu juhtivspetsialist

1

VA

A12

Keskkonnakorralduse sektor

Juhtivspetsialist

2

VA

A13

Juhtivspetsialist

1

VA

A12

Keskkonnaprojektide ja -hariduse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Projektijuht

2

VA

A13

Keskkonnahariduse juhtivspetsialist

1

VA

A13

Tallinna Keskkonnaamet kokku

42

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 5

 

Tallinna Kommunaalameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C12

Ameti juhataja asetäitja

2

JA

B12

Kantselei

Kantselei juhataja

1

JA

B9

Jurist

1

VA

A14

Personali peaspetsialist

1

VA

A12

Sisekontrolli ja riigihangete peaspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Ökonoomikaosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Eelarve vanemspetsialist

3

VA

A12

Projektide ja uuringute osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Projektijuht

1

VA

A14

Peaspetsialist

2

VA

A12

Ehituse ja järelevalve osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B11

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

2

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Kaevetööde osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Peaspetsialist

4

VA

A13

Hooldusosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Peaspetsialist

3

VA

A13

Peaspetsialist

5

VA

A12

Peaspetsialist

3

VA

A11

Inseneriosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Juhtivspetsialist

1

VA

A12

Peaspetsialist

2

VA

A12

Registriosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Peaspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

2

VA

A11

Tallinna Kommunaalamet kokku

48

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 6

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C9

Ameti juhataja asetäitja

1

JA

B9

Personali peaspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A12

Jurist

1

VA

A14

Eelarve osakond

Osakonna juhataja

0,5

JA

B10

Eelarve juhtivspetsialist

1

VA

A14

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A13

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A12

Eelarve vanemspetsialist

1

VA

A11

Kultuuriosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

2

VA

A12

Peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Muinsuskaitse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B9

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

5

VA

A12

Peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

0,5

VA

A11

Arheoloog

1

VA

A12

Arhivaar

0,5

VA

A9

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kokku

27,50

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 7

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C11

Linna peaarhitekt-ameti juhataja asetäitja

1

JA

B12

Ameti juhataja asetäitja

1

JA

B10

Linnadisainer

1

VA

A13

Koordinaator

1

VA

A13

Kantselei

Kantselei juhataja

1

JA

B8

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Juhi abi

3

VA

A10

Juriidiline osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Jurist

2

VA

A13

Arhiiv

Arhiivi juhataja

1

VA

A11

Arhivaar

4

VA

A10

Üldplaneeringute osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Linnaplaneerija

3

VA

A13

Linnaplaneerija

2

VA

A12

Linnaplaneerija

1

VA

A11

Miljööalade peaspetsialist

2

VA

A12

Linnakujunduse vanemspetsialist

1

VA

A11

Teede ja tehnorajatiste osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Tehnorajatiste insener

1

VA

A13

Tehnorajatiste insener

3

VA

A12

Teedeinsener

1

VA

A13

Teedeinsener

1

VA

A12

Energeetikainsener

2

VA

A12

Väikeehitiste ja kaeveloa avalduste menetleja

1

VA

A11

Ehituslubade osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Juhtivspetsialist

2

VA

A13

Peaspetsialist

3

VA

A12

Vanemspetsialist

5

VA

A11

Ehituskontrolli osakond 

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Juhtivspetsialist

1

VA

A12

Peaspetsialist

7

VA

A12

Geomaatika teenistus

Teenistuse direktor

1

JA

B10

Geoinformaatika osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Juhtivspetsialist

3

VA

A13

Registri peaspetsialist

1

VA

A13

Geodeesia ja kartograafia osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Geodeesia juhtivspetsialist

1

VA

A13

Aadressikorraldaja

1

VA

A13

Maakorraldaja

1

VA

A12

Maainfosüsteemi peaspetsialist

1

VA

A12

Maainfosüsteemi vanemspetsialist

1

VA

A11

Kartograafia peaspetsialist

2

VA

A12

Maa sihtotstarvete menetleja

1

VA

A12

Mõõdistuste infosüsteemi vanemspetsialist

1

VA

A11

Geodeesia vanemspetsialist

1

VA

A10

Kohanimekorraldaja

1

VA

A11

Detailplaneeringute teenistus

Teenistuse direktor

1

JA

B11

Vanemspetsialist

1

VA

A10

Haabersti ja Põhja-Tallinna osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Detailplaneeringute arhitekt

1

VA

A13

Detailplaneeringute arhitekt

1

VA

A12

Arhitekt

1

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A10

Kesklinna osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Detailplaneeringute arhitekt

1

VA

A13

Detailplaneeringute arhitekt

2

VA

A12

Arhitekt

1

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A10

Mustamäe, Kristiine ja Nõmme osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Detailplaneeringute arhitekt

1

VA

A13

Detailplaneeringute arhitekt

1

VA

A12

Arhitekt

2

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A10

Lasnamäe ja Pirita osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Detailplaneeringute arhitekt

1

VA

A13

Detailplaneeringute arhitekt

1

VA

A12

Arhitekt

2

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A10

Detailplaneeringute menetlemise osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Jurist

4

VA

A13

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kokku

106

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 8

Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C9

Ameti juhataja asetäitja

1

JA

B11

Üldosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A13

Personali juhtivspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A10

Juhi abi

1

VA

A10

Arhivaar

1

VA

A10

Õigusosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Jurist

3

VA

A13

Jurist

2

VA

A12

Üürikomisjon

Peaspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

2

VA

A12

Spetsialist

1

VA

A9

Elamumajanduse ja varahalduse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Osakonna juhataja asetäitja

2

JA

B8

Projektijuht

2

VA

A14

Peaspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

11

VA

A12

Peaspetsialist 

1

VA

A11

Analüütik

1

VA

A12

Linnamaade ja maakorralduse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Osakonna juhataja asetäitja

2

JA

B8

Juhtivspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

7

VA

A12

Peaspetsialist

6

VA

A11

Vanemspetsialist

1

VA

A10

Maa hinna osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Peaspetsialist

2

VA

A12

Peaspetsialist

3

VA

A11

Vanemspetsialist

1

VA

A10

Tallinna Linnavaraamet kokku

63

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 9

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C10

Ameti juhataja asetäitja

1

JA

B11

Avalike suhete peaspetsialist

1

VA

A12

Eelarve vanemspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

1

VA

A10

Juhi abi

1

VA

A10

Personali peaspetsialist

1

VA

A13

Personali vanemspetsialist

1

VA

A12

Jurist

1

VA

A13

Jurist

1

VA

A12

Haldusspetsialist

2

VA

A10

Haldusspetsialist

1

VA

A8

IT vanemspetsialist

1

VA

A11

Registriosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Vanemspetsialist

4

VA

A10

Vanemspetsialist

1

VA

A8

Spetsialist

1

VA

A9

Arhivaar

1

VA

A9

Kontrolliosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Vaneminspektor

4

VA

A9

Inspektor

23

VA

A8

Menetlusosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Peaspetsialist

1

VA

A11

Peainspektor

1

VA

A13

Peainspektor

2

VA

A12

Peainspektor

8

VA

A11

Vaneminspektor

9

VA

A10

Vaneminspektor

11

VA

A9

Inspektor

6

VA

A9

Inspektor

13

VA

A8

Patrulliosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Välijuhtimise peainspektor

4

VA

A11

Vaneminspektor

11

VA

A9

Inspektor

26

VA

A8

Korrapidamise sektor

Vaneminspektor

3

VA

A10

Vaneminspektor

3

VA

A9

Sisevalve sektor

Inspektor

11

VA

A7

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet kokku

162

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 10

 

Tallinna Perekonnaseisuameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C9

Ameti juhataja asetäitja

1

JA

B9

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A13

Jurist

1

VA

A12

Perekonnaseisutoimingute osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Peaspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

4

VA

A11

Vanemspetsialist

2

VA

A10

Spetsialist

3

VA

A10

Arhiiv ja rahvastikutoimingute osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Peaspetsialist

1

VA

A14

Vanemspetsialist

2

VA

A11

Spetsialist

2

VA

A10

Dokumentide töötlemise talitus

Spetsialist

1

VA

A7

Spetsialist

3,5

VA

A6

Majandusbüroo

Büroo juhataja

1

VA

A11

Administraator

1

AT

T8

Majahoidja

1

AT

T5

Koristaja

1

AT

T4

Koristaja

1

AT

T3

Tallinna Perekonnaseisuamet kokku

30,50

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 11

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C10

Arendus- ja haldusosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Jurist

1

VA

A13

Personali peaspetsialist

1

VA

A13

Hangete haldur

1

VA

A12

Peaspetsialist

1

VA

A12

Peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Juhi abi

1

VA

A10

Koristaja

1

AT

T5

Ökonoomikaosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Pearaamatupidaja

1

VA

A14

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A14

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A13

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A12

Vanemraamatupidaja

2

VA

A12

Vanemraamatupidaja

5

VA

A11

Tervishoiuosakond

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

JA

B11

Peaspetsialist

1

VA

A12

Peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

3

VA

A11

Hoolekandeosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B10

Peaspetsialist

1

VA

A14

Peaspetsialist

4

VA

A12

Peaspetsialist

2,5

VA

A11

Vanemspetsialist

2

VA

A10

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kokku

38,50

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 12

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C9

Ameti juhataja asetäitja

1

JA

B9

Juhi abi

1

VA

A10

Jurist

1

VA

A14

Eelarve juhtivspetsialist

1

VA

A14

Eelarvespetsialist

1

VA

A11

Personalispetsialist

1

VA

A11

Raamatupidamise osakond

Pearaamatupidaja

0,5

JA

B10

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

B7

Vanemraamatupidaja

3

VA

A11

Spordiosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

2

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Noorsootöö osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Juhtivspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A12

Spetsialist

1

VA

A10

Programmijuht

1

VA

A10

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kokku

21,50

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 13

 

Tallinna Transpordimeti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Ameti juhataja

1

JA

C11

Ameti juhataja asetäitja

1

JA

B11

Eelarve juhtivspetsialist

1

VA

A15

Jurist

3

VA

A14

Personali peaspetsialist

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Piletisüsteemi vanemspetsialist

1

VA

A10

Juhi abi

1

VA

A10

Bussiterminali sektor

Peaspetsialist

1

VA

A11

Operatiivkorraldaja

1

VA

A8

Operatiivkorraldaja

3

VA

A7

Arenguosakond

Välisprojektide juhtivspetsialist

1

VA

A14

Arenguprojektide peaspetsialist

3

VA

A12

Linnatranspordi osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Sekretär-asjaajaja

1

VA

A10

Vaidemenetluse peaspetsialist

3

VA

A12

Taksoveo vanemspetsialist

1

VA

A11

Veo- ja liinilubade vanemspetsialist

1

VA

A11

Sooduslubade vanemspetsialist

1

VA

A10

Parkimiskorralduse vanemspetsialist

1

VA

A10

Andmetöötluse vanemspetsialist

2

VA

A11

Andmetöötluse spetsialist*

0,25

VA

A6

Sõitjateveo osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Infosüsteemide juhtivspetsialist

1

VA

A12

Infrastruktuuri juhtivspetsialist

1

VA

A12

Infrastruktuuri peaspetsialist

1

VA

A12

Arenduse peaspetsialist

1

VA

A12

Liinitöö peaspetsialist

1

VA

A12

Liinitöö vanemspetsialist

1

VA

A10

Andmetöötluse peaspetsialist

1

VA

A10

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

VA

A10

Liinijärelevalve vanemspetsialist

1

VA

A9

Liikluskorralduse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Sekretär-asjaajaja

1

VA

A10

Liikluskorralduse peaspetsialist

5

VA

A12

Liikluskorralduse vanemspetsialist

1

VA

A11

Liiklusjärelevalve peaspetsialist

2

VA

A12

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

VA

A10

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

VA

A9

Foorisüsteemide vanemspetsialist

1

VA

A9

Tallinna Transpordiamet kokku

54,25

* tähtajaline koht kuni 28.02.2014

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 14

 

Tallinna Linnaarhiivi koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Linnaarhiivi juhataja

1

JA

C9

Linnaarhiivi juhataja asetäitja

1

JA

B9

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A13

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

VA

A13

Vanemspetsialist

2

VA

A8

Arvestuse ja kogumise sektor

Peaspetsialist

1

VA

A12

Arhivaar

2

VA

A10

Raamatukoguhoidja

1

VA

A9

Spetsialist

0,5

VA

A7

Andmesisestaja

1

AT

T10

Asutuste nõustamise sektor

Peaspetsialist

1

VA

A13

Arhivaar

1

VA

A10

Teabe ja uurimistöö sektor

Peaspetsialist

2

VA

A12

Teadur

2

VA

A13

Uurimissaali konsultant

1

VA

A10

Säilitussektor

Peaspetsialist

1

VA

A12

Fotoala spetsialist

1

VA

A7

Konservaator

3

AT

T13

Fondihooldaja

2,5

AT

T7

Haldussektor

Peaspetsialist

1

VA

A12

Autojuht-tööline

1

AT

T10

Majahoidja

1

AT

T4

Tallinna Linnaarhiiv kokku

29

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 15

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Linnaosa vanem

1

JA

C8

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

B11

Haldussekretär

1

JA

B10

Avalike suhete nõunik

1

NõA

A11

Nõunik

1

NõA

A11

Jurist

1

VA

A12

Arhitekt

1

VA

A13

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A14

Eelarve vanemspetsialist

1

VA

A11

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

A10

Arendusspetsialist

1

VA

A10

Infospetsialist

1

VA

A9

Konsultant

1

VA

A10

Kantselei

Peaspetsialist

1

VA

A11

Peaspetsialist

1

VA

A10

Rahvastikuregistri sektor

Pearegistripidaja

1

VA

A12

Vanemregistripidaja

1

VA

A10

Registripidaja

1

VA

A9

Haldusosakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B5

Peaspetsialist

1

VA

A10

Spetsialist

2

VA

A10

Ehitusjärelevalve insener

1

VA

A9

Sotsiaalhoolekande osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B7

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B5

Tervisedenduse peaspetsialist

1

VA

A10

Peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

1

VA

A9

Spetsialist

5

VA

A9

Erinoorsootöö spetsialist

1

VA

A9

Lastekaitse talitus

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

A11

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

A10

Lastekaitse vanemspetsialist

1

VA

A10

Lastekaitse spetsialist

1

VA

A9

Haabersti Linnaosa Valitsus kokku

39

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 16

 

Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Linnaosa vanem

1

JA

C9

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

B12

Linnaosa vanema asetäitja

2

JA

B11

Haldussekretär

1

JA

B11

Avalike suhete nõunik

1

NõA

A13

Arendusnõunik

1

NõA

A13

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A14

Kantselei

Kantselei juhataja

1

JA

B8

Vanemspetsialist

2

VA

A11

Personali vanemspetsialist

1

VA

A11

Spetsialist

2

VA

A10

Kultuuri- ja noorsootöö osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B7

Projektijuht

1

VA

A13

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

A10

Erinoorsootöö spetsialist

1

VA

A10

Tervisedenduse peaspetsialist

1

VA

A10

Peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

2

VA

A10

Juriidiline osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Jurist

2

VA

A13

Linnakeskkonna osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Peaspetsialist

3

VA

A12

Peaspetsialist

3

VA

A11

Spetsialist

1

VA

A10

Aednik

1

AT

T13

Linnavara osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Peaspetsialist

2

VA

A13

Peaspetsialist

4

VA

A11

Ettevõtluse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Spetsialist

1

VA

A11

Rahvastikuregistri osakond

Pearegistripidaja

1

JA

B7

Vanemregistripidaja

1

VA

A11

Registripidaja

2

VA

A10

Sotsiaalhoolekande osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B7

Jurist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

1

VA

A10

Spetsialist

1

VA

A10

Lastekaitse talitus

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

A12

Lastekaitse vanemspetsialist

3

VA

A11

Lastekaitse vanemspetsialist

3

VA

A10

Sotsiaaltoetuste talitus

Peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

4

VA

A10

Sotsiaalteenuste talitus

Peaspetsialist

1

VA

A12

Peaspetsialist

2

VA

A11

Vanemspetsialist

3

VA

A10

Tallinna Kesklinna Valitsus kokku

72

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 17

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Linnaosa vanem

1

JA

C8

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

B11

Haldussekretär

1

JA

B9

Avalike suhete nõunik

1

NõA

A12

Nõunik

1

NõA

A13

Jurist

1

VA

A14

Kantselei

Kantselei juhataja

1

JA

B6

Peaspetsialist

2

VA

A10

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Infotöötluse peaspetsialist

1

VA

A11

Infospetsialist

1

VA

A10

Koristaja

1

AT

T4

Koristaja

1

AT

T3

Raamatupidamise osakond

Pearaamatupidaja

1

JA

B8

Pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

B5

Vanemraamatupidaja

1

VA

A10

Rahvastikuregistri sektor

Pearegistripidaja

1

VA

A12

Vanemregistripidaja

1

VA

A10

Linnamajanduse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B6

Heakorra peaspetsialist

1

VA

A12

Arhitekt-maakorraldaja

1

VA

A12

Peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

2

VA

A11

Spetsialist

1

VA

A10

Vaba aja sektor

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

1

VA

A11

Erinoorsootöö peaspetsialist

1

VA

A10

Tervisedenduse peaspetsialist

1

VA

A10

Sotsiaalhoolekande osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B6

Spetsialist

1

VA

A10

Autojuht

1

AT

T9

Koristaja

1

AT

T3

Lastekaitse talitus

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

A11

Lastekaitse vanemspetsialist

3

VA

A10

Sotsiaaltoetuste talitus

Andmetöötluse peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

3

VA

A10

Sotsiaalteenuste talitus

Vanemspetsialist

4

VA

A10

Kristiine Linnaosa Valitsus kokku

46

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 18

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Linnaosa vanem

1

JA

C9

Linnaosa vanema asetäitja

2

JA

B9

Haldussekretär

1

JA

B11

Nõunik

1

NõA

A13

Jurist

1

VA

A13

Avalike suhete nõunik

1

NõA

A11

Sisekontrolör

1

VA

A13

Kantselei

Kantselei juhataja

1

JA

B7

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

VA

A11

Personali vanemspetsialist

1

VA

A12

Personalispetsialist

1

VA

A10

Spetsialist

1

VA

A10

Spetsialist

1

VA

A9

Spetsialist

1

VA

A7

Koristaja

4

AT

T4

Raamatupidamise osakond

Pearaamatupidaja

1

JA

B9

Vanemraamatupidaja

1

VA

A12

Vanemraamatupidaja

2

VA

A11

Raamatupidaja

1

VA

A10

Kultuuri- ja noorsootöö osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Tervisedenduse peaspetsialist

1

VA

A10

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

A10

Erinoorsootöö spetsialist

1

VA

A10

Spetsialist

1

VA

A10

Linnamajanduse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Elamumajanduse peaspetsialist

1

VA

A11

Linnavara peaspetsialist

1

VA

A11

Reklaami peaspetsialist

1

VA

A11

Sotsiaaleluruumide peaspetsialist

1

VA

A11

Sotsiaaleluruumide peaspetsialist

1

VA

A10

Ettevõtluse peaspetsialist

1

VA

A10

Eluruumide peaspetsialist

1

VA

A10

Heakorra ja haljastuse peaspetsialist

1

VA

A11

Heakorra ja haljastuse vanemspetsialist

1

VA

A11

Üüripindade peaspetsialist

1

VA

A10

Spetsialist

1

VA

A9

Arhitekt

1

VA

A12

Rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Vanemregistripidaja

2

VA

A10

Registripidaja

1

VA

A9

Registripidaja

2

VA

A8

Infospetsialist

3

VA

A9

Sotsiaalhoolekande osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B6

Jurist

1

VA

A13

Vanemspetsialist

1

VA

A12

Vanemspetsialist

2

VA

A9

Lastekaitse talitus

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

A12

Lastekaitse vanemspetsialist

1

VA

A10

Lastekaitse spetsialist

6

VA

A10

Lastekaitse spetsialist

6

VA

A9

Sotsiaaltoetuste talitus

Peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

15

VA

A9

Sotsiaalteenuste talitus

Peaspetsialist

1

VA

A11

Peaspetsialist

1

VA

A10

Vanemspetsialist

2

VA

A10

Vanemspetsialist

5

VA

A9

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kokku

96

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 19

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Linnaosa vanem

1

JA

C8

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

B11

Haldussekretär

1

JA

B11

Avalike suhete peaspetsialist

1

VA

A12

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A14

Ressursijuht

1

VA

A11

Kantselei

Kantselei juhataja

1

JA

B7

Personali peaspetsialist

1

VA

A12

Jurist

2

VA

A12

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

VA

A12

Haldusspetsialist

1

VA

A10

Juhi abi

1

VA

A10

Teenindusbüroo

Registripidaja

2

VA

A9

Infospetsialist

1

VA

A9

Administraator

1

AT

T10

Turvatöötaja

1

AT

T11

Linnamajanduse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B7

Arenduse peaspetsialist

1

VA

A13

Linnakujunduse ja heakorra peaspetsialist

1

VA

A12

Ettevõtluse peaspetsialist

1

VA

A11

Ehitusjärelevalve peaspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

2

VA

A10

Kultuuri- ja noorsootöö osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B7

Peaspetsialist

1

VA

A11

Noorsootöö peaspetsialist

1

VA

A9

Tervisedenduse peaspetsialist

1

VA

A11

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

A10

Sotsiaalhoolekande osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B7

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

VA

A10

Vanemspetsialist

1

VA

A9

Autojuht

1

AT

T11

Lastekaitse talitus

Talituse juhataja

1

VA

A12

Lastekaitse peaspetsialist

2

VA

A11

Lastekaitse vanemspetsialist

7

VA

A10

Sotsiaalteenuste talitus

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Vanemspetsialist

4

VA

A10

Sotsiaaltoetuste talitus

Talituse juhataja

1

VA

A11

Vanemspetsialist

5

VA

A9

Mustamäe Linnaosa Valitsus kokku

57

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 20

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Linnaosa vanem

1

JA

C8

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

B9

Haldussekretär

1

JA

B10

Avalike suhete nõunik

1

NõA

A12

Sotsiaalnõunik

1

NõA

A12

Kultuurinõunik

1

NõA

A12

Eelarve vanemspetsialist

1

VA

A13

Tervisedenduse peaspetsialist

1

VA

A10

Jurist

1

VA

A12

Linnaosa vanema abi

1

VA

A10

Vanemspetsialist

1

VA

A11

Personalispetsialist

1

VA

A10

Spetsialist

1

VA

A9

Linnamajanduse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B7

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B5

Arhitekt

1

VA

A11

Heakorra peaspetsialist

2

VA

A11

Heakorra spetsialist

2

VA

A9

Ehituse vanemspetsialist

1

VA

A10

Ettevõtluse vanemspetsialist

1

VA

A10

Linnavara vanemspetsialist

1

VA

A10

Rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond

Pearegistripidaja

1

JA

B7

Info vanemspetsialist

1

VA

A10

Infospetsialist

3

VA

A9

Registripidaja

1

VA

A9

Sotsiaalhoolekande osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B7

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B5

Sotsiaalteenuste peaspetsialist

1

VA

A10

Alaealiste komisjoni sekretär

1

VA

A9

Erinoorsootöö spetsialist

1

VA

A9

Infospetsialist

1

VA

A9

Lastekaitse talitus

Lastekaitse peaspetsialist

1

VA

A11

Lastekaitse vanemspetsialist

4

VA

A10

Lastekaitse spetsialist

1

VA

A9

Sotsiaaltoetuste talitus

Vanemspetsialist

6

VA

A9

Nõmme Linnaosa Valitsus kokku

47

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 21

 

Pirita Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Linnaosa vanem

1

JA

C8

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

B10

Haldussekretär

1

JA

B10

Arendusnõunik

1

NõA

A12

Pearaamatupidaja

1

VA

A12

Jurist

1

VA

A12

Kantselei

Avalike suhete nõunik

1

NõA

A11

Vanemspetsialist

1

VA

A10

Infospetsialist

1

VA

A9

Linnaosa vanema abi

1

VA

A10

Rahvastikuregistri vanemregistripidaja

1

VA

A10

Noorsootöö peaspetsialist

1

VA

A10

Tervisedenduse peaspetsialist

1

VA

A10

Linnamajanduse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B6

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B5

Arhitekt

1

VA

A10

Peaspetsialist

1

VA

A11

Peaspetsialist

2

VA

A10

Vanemspetsialist

1

VA

A9

Spetsialist

1

VA

A9

Sotsiaalhoolekande osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B6

Vanemspetsialist

2

VA

A10

Lastekaitse vanemspetsialist

2

VA

A10

Alaealiste komisjoni sekretär

0,5

VA

A9

Spetsialist

1

VA

A9

Autojuht

1

AT

T13

Hooldustöötaja

4

AT

T8

Pirita Linnaosa Valitsus kokku

32,50

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012

  korralduse nr 1760-k

LISA 22

 

Põhja-Tallinna Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

Palgaaste

Linnaosa vanem

1

JA

C9

Linnaosa vanema asetäitja

1

JA

B12

Haldussekretär

1

JA

B11

Nõunik

1

NõA

A12

Avalike suhete nõunik

1

NõA

A13

Jurist

1

VA

A13

Ettevõtluse peaspetsialist

1

VA

A13

Eelarve peaspetsialist

1

VA

A14

Eelarve vanemspetsialist

1

VA

A11

Kantselei

Kantselei juhataja

1

JA

B7

Peaspetsialist

2

VA

A10

Infospetsialist

1

VA

A9

Majandussektor

Sektori juhataja

1

VA

A13

Haldusspetsialist

1

VA

A10

Administraator

1

AT

T10

Koristaja

3

AT

T5

Kultuuri- ja noorsootöö sektor

Sektori juhataja

1

VA

A13

Peaspetsialist

2

VA

A11

Tervisedenduse peaspetsialist

1

VA

A10

Rahvastikuregistri sektor

Pearegistripidaja

1

VA

A12

Vanemregistripidaja

1

VA

A11

Linnamajanduse osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B8

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

B7

Jurist

1

VA

A13

Haljastuse peaspetsialist

1

VA

A11

Elamumajanduse peaspetsialist

1

VA

A11

Peaspetsialist

3

VA

A11

Heakorra vanemspetsialist

1

VA

A10

Vanemspetsialist

2

VA

A10

Eluaseme spetsialist

1

VA

A9

Arhitekt-maakorraldaja

1

VA

A11

Sotsiaalhoolekande osakond

Osakonna juhataja

1

JA

B9

Vanemspetsialist

1

VA

A9

Sotsiaaltoetuste talitus

Osakonna juhataja asetäitja-talituse juhataja

1

JA

B7

Vanemspetsialist

3

VA

A9

Vanemspetsialist

2

VA

A8

Spetsialist

5

VA

A8

Andmetöötleja

1

NA

A8

Sotsiaalteenuste talitus

Talituse juhataja

1

VA

A13

Peaspetsialist

2

VA

A10

Vanemspetsialist

2

VA

A9

Koduteenuste peaspetsialist

1

VA

A10

Hooldajatoetuse vanemspetsialist

1

VA

A9

Eluasemeteenuste vanemspetsialist

1

VA

A9

Hooldustöötaja

2

AT

T9

Hooldustöötaja

11,5

AT

T8

Lastekaitse talitus

Talituse juhataja

1

VA

A13

Peaspetsialist

1

VA

A10

Vanemspetsialist

7

VA

A10

Erinoorsootöö vanemspetsialist

2

VA

A10

Põhja-Tallinna Valitsus kokku

84,50

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

Lisad