Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine 2013. aastaks
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2012 korraldus number 1757
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. detsember

2012 nr

1757-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine 2013. aastaks

 

 

 

Liiklusseaduse § 187 lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ lisa p-de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud „Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse“ p-ga 3.2.1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

1. Anda 2013. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012

korralduse nr 1757-k

LISA

 

Parkimistasu soodustuste andmine 2013. aastaks

 

 

 

 

Jrk nr

Parkimislubade taotleja

Parkimisala

Parkimistasu soodustus

Lubade arv

Kehtivusaeg

 

1

Tallinna Linnavaraamet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

2

Tallinna Linnavaraamet

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

4

31.12.2013

 

3

Tallinna Ettevõtlusamet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

3

31.12.2013

 

4

Tallinna Ettevõtlusamet

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

5

31.12.2013

 

5

Tallinna Haridusamet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

6

Tallinna Haridusamet

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

7

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

3

31.12.2013

 

8

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

9

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

3

31.12.2013

 

10

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

15

31.12.2013

 

11

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

12

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

13

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

14

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

15

Tallinna Transpordiamet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

5

31.12.2013

 

16

Tallinna Transpordiamet

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

15

31.12.2013

 

17

Tallinna Perekonnaseisuamet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

18

Tallinna Keskkonnaamet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

19

Tallinna Keskkonnaamet

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

5

31.12.2013

 

20

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

3

31.12.2013

 

21

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Kindel tänav

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

22

Tallinna Kommunaalamet

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

23

Tallinna Kommunaalamet

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

13

31.12.2013

 

24

Põhja-Tallinna Valitsus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

25

Põhja-Tallinna Valitsus

Kindlatel tänavatel

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

26

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

27

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

28

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

29

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

30

Haabersti Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

31

Haabersti Linnaosa Valitsus

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

32

Nõmme Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

33

Nõmme Linnaosa Valitsus

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

34

Pirita Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

35

Pirita Linnaosa Valitsus

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

36

Tallinna Kesklinna Valitsus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

9

31.12.2013

 

37

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kesklinn, kindlatel tänavatel

14,38 ˆ kuu (95%)

12

31.12.2013

 

38

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kindlatel tänavatel

14,38 ˆ kuu (95%)

9

31.12.2013

 

39

Kristiine Linnaosa Valitsus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

40

Sotsiaalministeerium

Tallinn

71,90 ˆ kuu (75%)

1

31.12.2013

 

41

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

Tallinn

71,90 ˆ kuu (75%)

1

31.12.2013

 

42

Põllumajandusministeerium

Tallinn

71,90 ˆ kuu (75%)

1

31.12.2013

 

43

Rahandusministeerium

Tallinn

71,90 ˆ kuu (75%)

1

31.12.2013

 

44

Kaitseministeerium

Tallinn

71,90 ˆ kuu (75%)

1

31.12.2013

 

45

Keskkonnaministeerium

Tallinn

71,90 ˆ kuu (75%)

1

31.12.2013

 

46

Välisministeerium

Tallinn

71,90 ˆ kuu (75%)

1

31.12.2013

 

47

Justiitsministeerium

Tallinn

71,90 ˆ kuu (75%)

1

31.12.2013

 

48

Kultuuriministeerium

Tallinn

71,90 ˆ kuu (75%)

1

31.12.2013

 

49

Siseministeerium

Tallinn

71,90 ˆ kuu (75%)

2

31.12.2013

 

50

Pärnu Linnavalitsus

Tallinn

tasuta

3

31.12.2013

 

51

Tartu Linnavalitsus

Tallinn

tasuta

3

31.12.2013

 

52

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

49

31.12.2013

 

53

Tallinna Linnakantselei

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

3

31.12.2013

 

54

Tallinna linna valimiskomisjon

Kindlatel tänavatel

14,38 ˆ kuu (95%)

10

31.12.2013

 

55

Tallinna linna valimiskomisjon

Kesklinn, kindlatel tänavatel

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

56

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

3

31.12.2013

 

57

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kesklinn, kindlatel tänavatel

14,38 ˆ kuu (95%)

9

31.12.2013

 

58

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kindlatel tänavatel

14,38 ˆ kuu (95%)

4

31.12.2013

 

59

Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

60

Tallinna Linnateater

Kindlatel tänavatel

14,38 ˆ kuu (95%)

3

31.12.2013

 

61

Aktsiaselts MRP Linna Liinid

Kesklinn

33,55 ˆ kuu (85%)

1

31.12.2013

 

62

Tallinna Linnaarhiiv

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

63

Tallinna Loomaaed

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

64

Sihtasutus Õpilasmalev

Kesklinn, kindlal tänaval

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

65

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

66

Tallinna Botaanikaaed

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

67

Tallinna Linnamuuseum

Kindlatel tänavatel

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

68

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts

Kesklinn

33,55 ˆ kuu (85%)

1

31.12.2013

 

69

Eesti Linnade Liit

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

70

Riigikogu Kantselei

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

5

31.12.2013

 

71

Riigikantselei

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

3

31.12.2013

 

72

Vabariigi Presidendi Kantselei

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

4

31.12.2013

 

73

Riigikontroll

Tallinn

71,90 ˆ kuu (75%)

1

31.12.2013

 

74

Päästeamet Põhja Päästekeskus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

75

EELK Konsistoorium

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

76

Eesti Kirikute Nõukogu

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

77

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplik Toomkogudus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

78

Metropoliit Kornelius

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

79

Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus

Kindlatel tänavatel

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

80

Eesti Juudiusu Kogudus

Kesklinn

11,18 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

81

Tallinna Filharmoonia

Kindlatel tänavatel

14,38 ˆ kuu (95%)

2

31.12.2013

 

82

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

83

Tallinna Toomklubi

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

84

Harju Maavalitsus

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

85

Ivi Eenmaa, endine linnapea

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

86

Jüri Mõis, endine linnapea

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

87

Peeter Lepp, endine linnapea

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

88

Tõnis Palts, endine linnapea

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

89

Priit Vilba, endine linnapea

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

90

Harri Lumi, endine linnapea

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

91

Tiit Vähi, endine linnavolikogu esimees

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

92

Sulev Mäeltsemees, endine linnavolikogu esimees

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

93

Maret Maripuu, endine linnavolikogu esimees

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

94

Eino Baskin, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

95

Eri Klas, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

96

Ilse (Ita) Ever, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

97

Veljo Tormis, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

98

Arvo Pärt, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

99

Jüri Kuuskemaa, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

100

Juhan Paadam, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

101

Linnar Priimägi, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

102

Dimitri Demjanov, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

103

Vello Ilmoja, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

104

Igor Volkov, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

105

Lydia Rahula, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

106

Ilve-Teisi Remmel, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

107

Toomas Sepp, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

108

Hirvo Surva, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

109

Rein Vinni, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

110

Kersti Põldemaa, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

111

Ain Valdmann, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

112

Boris Dubovik, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

113

Maike Parve, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

114

Matti Tarum, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

115

Garik Iknojan, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

116

Iivo Nei, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

117

Mart Moosus, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

118

Charles-Villem Vallmann, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

119

Helmi Kiik (Puur), Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

120

Elmo Nüganen, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

121

Jüri Uppin, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

122

Raimo Pullat, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

123

Peep Koppel, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

124

Ene Vohu, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

125

Shmuel Kot, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

126

Teet Lainevee, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

127

Kalev Kallo, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

128

Toivo Ninnas, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

14,38 ˆ kuu (95%)

1

31.12.2013

 

 

 

 

                                     

Toomas Sepp

Linnasekretär