Tallinna Linnavalitsus 19.12.2012 korraldus number 1754.
Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste IV jaotus ametiasutuste lõikes

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2012. aasta eelarve Tvk m 44 15.12.2011 01.01.2012
2 Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine Tvk m 59 27.11.2003 04.12.2003 RT IV, 16.08.2013, 41