Tallinna Linnavalitsus 19.12.2012 korraldus number 1720.
Mäepealse tn 1a ja Mäealuse tn 2a maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 07.12.2087

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine