Tallinna Linnavalitsus 19.12.2012 korraldus number 1720.
Mäepealse tn 1a ja Mäealuse tn 2a maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 07.12.2087

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
2 Raja tn 17a maa osaline tagastamine Tlv k 1506 23.09.2009
3 Lossi tn 24a maa osaline tagastamine Tlv k 1346 26.08.2009
4 Mäealuse tn 1b maa osaline tagastamine Tlv k 259 25.02.2009
5 Raja tn 15/Mäepealse tn 1, Mäepealse tn 3 ja Mäepealse tn 2 maa mittetagastamine Tlv k 90 21.01.2004