Mäepealse tn 1a ja Mäealuse tn 2a maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 19.12.2012 korraldus number 1720

Redaktsiooni kehtivus 07.08.2013 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 07.12.2087

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.