Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Punane tn 58, 60, 60a, 62, 64, 66, 66a ja 66b katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2012 korraldus number 1699
Redaktsiooni kehtivus:01.12.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. detsember 2012 nr 1699-k

 

 

Punane tn 58, 60, 60a, 62, 64, 66, 66a ja 66b katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, § 57 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 2007 määruse nr 99 „Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadressid Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Punane tn 58

Katastritunnus - 78403:314:1790

Uus aadress - Plasti tn 8

1.2 Senine aadress - Punane tn 60

Katastritunnus - 78403:314:1740

Uus aadress - Plasti tn 10

1.3 Senine aadress - Punane tn 60a

Katastritunnus - 78403:314:0125

Uus aadress - Plasti tn 12

1.4 Senine aadress - Punane tn 62

Katastritunnus - 78403:314:1820

Uus aadress - Plasti tn 14

1.5 Senine aadress - Punane tn 64

Katastritunnus - 78403:314:0040

Uus aadress - Plasti tn 16

1.6 Senine aadress - Punane tn 66

Katastritunnus - 78403:314:0360

Uus aadress - Plasti tn 18

1.7 Senine aadress - Punane tn 66b

Katastritunnus - 78403:314:1400

Uus aadress - Plasti tn 20

1.8 Senine aadress - Punane tn 66a

Katastritunnus - 78403:314:1390

Uus aadress - Plasti tn 22

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 8. veebruariks 2013.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks aktsiaseltsile AKTSIASELTSILE KATEKS SISUSTUS, osaühingule KOMANCHERO, Osaühingule Elten Motors, Ektornet Commercial Estonia OÜ-le, Aktsiaseltsile Monotal Invest, A. Saiale, R. Saiale, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Aktsiaseltsile Eesti Post.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär