Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rahumäe tee 7a, 7b ja 7c katastriüksuste aadresside muutmine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.12.2012 korraldus number 1670
Redaktsiooni kehtivus:05.12.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. detsember

2012 nr

1670-k

 

 

Rahumäe tee 7a, 7b ja 7c katastriüksuste aadresside muutmine Kristiine linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50 lg 1 p 4 ja lg 3, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, § 57 lg 1 p 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p-de 1 ja 2, lg 6, § 9 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta maaüksuste aadressid Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Rahumäe tee 7c

Katastritunnus - 78407:703:1440

Uus aadress - Rahumäe tee 3e

1.2 Senine aadress - Rahumäe tee 7a

Katastritunnus - 78407:703:0045

Uus aadress - Rahumäe tee 3f

1.3 Senine aadress - Rahumäe tee 7b

Katastritunnus - 78407:703:0960

Uus aadress - Rahumäe tee 3g

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, GARAAŽIÜHINGULE ENERGIA III, A-VARAHALDUSE OSAÜHINGULE, HOONEÜHISTULE RAHUMÄE 7C ja Aktsiaseltsile Eesti Post.

3. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 28. jaanuariks 2013.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär