Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Katastriüksuste aadresside muutmine Pirita ja Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 28.11.2012 korraldus number 1623
Redaktsiooni kehtivus:28.11.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. november 2012 nr 1623-k

 

 

Katastriüksuste aadresside muutmine Pirita ja Kristiine linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadressid Pirita linnaosas alljärgnevalt:

1.1  Senine aadress - Kummeli tee 95 // 97

Katastritunnus - 78402:203:1521

Uus aadress - Kummeli tee 95

1.2  Senine aadress - Tuule tee 6 // 8

Katastritunnus - 78402:204:4090

Uus aadress - Tuule tee 8

1.3 Senine aadress - Sompa tee 29 // 31

Katastritunnus - 78402:205:3280

Uus aadress - Sompa tee 29

2. Muuta katastriüksuse aadress Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

2.1  Leevikese tn 6 // 8

Katastritunnus - 78407:701:8251

Uus aadress - Leevikese tn 8

3. Pirita ja Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 28. jaanuariks 2013.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks K. Voorele, M. Nurmele, M. Nurmele, K. Tambergile, M. Kaupile, korteriühistule Sompa 29/31, Aktsiaseltsile Eesti Post, Pirita ja Kristiine Linnaosa Valitsusele. Korteriühistul Sompa 29/31 teavitada aadresside muutmisest kõiki korteriomanikke.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes