Tallinna Linnavalitsus 24.10.2012 korraldus number 1438.
Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2006 korralduse nr 413-k "Pühavaimu tn 2 maa osaline tagastamine" muutmine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001