Ravila tn 19 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 24.10.2012 korraldus number 1437

Redaktsiooni kehtivus 24.10.2012 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 10.10.2087

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.