Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 17.10.2012 määrus number 51 [RT IV, 16.04.2013, 23]
Jõustumine:22.10.2012
Redaktsiooni kehtivus:22.10.2012 - ... [RT IV, 16.04.2013, 23]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     17. oktoober 2012 nr 51

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2003 otsusega nr 7 kehtestatud „Nõmme tervisespordi radade teenindamiseks vajaliku maa määramiseks koostatud detailplaneeringust“

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Nõmme linnaosas Vana-Mustamäe asumis Nõmme tervisespordi radade teenindamiseks vajaliku maa määramiseks koostatud detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Sooviku tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine vastavalt tänava väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 22. oktoobril 2012.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                        17. oktoobri 2012 määruse nr 51

“Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“

LISA

 

Sooviku tänava skeem

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär