Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2012 korralduse nr 947-k "Harkumetsa tee T6, Mäealuse tn T2 ja Teaduspargi tn T22 maa tagastamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 26.09.2012 korraldus number 1296
Redaktsiooni kehtivus:26.09.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. september

2012 nr

1296-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2012 korralduse nr 947-k „Harkumetsa tee T6, Mäealuse tn T2 ja Teaduspargi tn T22 maa tagastamine“ muutmine

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg , haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1, § 68 lg 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251  „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg-ga 6 ning tulenevalt õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 6874 materjalidest

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2012 korraldust nr 947-k „Harkumetsa tee T6, Mäealuse tn T2 ja Teaduspargi tn T22 maa tagastamine“ alljärgnevalt:

1.1 muuta korralduse pealkirja ning sõnastada see järgmiselt:

„Harkumetsa tee T6, Mäealuse tänav T2 ja Teaduspargi tänav T22 maa tagastamine“;

1.2 muuta korralduse preambulis loetletud katastriüksuste plaanide nimed järgmiselt:

„Tallinna Linnavaraameti 4. juunil 2012 koostatud Mäealuse tänav T2 katastriüksuse plaan (töö nr MK - 102/12); Tallinna Linnavaraameti 4. juunil 2012 koostatud Teaduspargi tänav T22 katastriüksuse plaan (töö nr MK - 101/12)“;

1.3 muuta korralduse punkti 2 alapunkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1) asukoht: Mäealuse tänav T2“;

1.4 muuta korralduse punkti 3 alapunkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1) asukoht: Teaduspargi tänav T22“.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Harju maavanemale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär