Vana-Rannamõisa tee 6c ja Akadeemia tee T6 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 19.09.2012 korraldus number 1261

Redaktsiooni kehtivus 19.09.2012 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 09.09.2087

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.