Tallinna Linnavalitsus 19.09.2012 korraldus number 1261.
Vana-Rannamõisa tee 6c ja Akadeemia tee T6 maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 09.09.2087

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine