Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhukooli tee ja Osja tee katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.09.2012 korraldus number 1236
Redaktsiooni kehtivus:12.09.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. september

2012 nr

1236-k

 

 

Vabaõhukooli tee ja Osja tee katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50 lg 1 p 4 ja lg 3, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, § 57 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p-de 1 ja 2, lg 6, § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 15. augusti 2012 määrusega nr 34 „Tänavanime määramine Pirita linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta maaüksuste aadressid Pirita linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress -  Osja tee 2a // Vabaõhukooli tee 18

Katastritunnus - 78402:208:3240

Uus aadress - Osja tee 1

1.2 Senine aadress - Vabaõhukooli tee 22a

Katastritunnus - 78402:208:0640

Uus aadress - Raudosja tee 3

1.3 Senine aadress - Osja tee 5

Katastritunnus - 78402:208:6580

Uus aadress - Raudosja tee 2

1.4 Senine aadress - Osja tee 11

Katastritunnus - 78402:208:0630

Uus aadress - Raudosja tee 5

1.5 Senine aadress - Osja tee 14

Katastritunnus - 78402:208:3770

Uus aadress - Osja tee 8

1.6 Senine aadress - Osja tee 16

Katastritunnus - 78402:208:0163

Uus aadress - Osja tee 10

1.7 Senine aadress - Osja tee T2

Katastritunnus - 78402:208:0116

Uus aadress - Raudosja tee T2

 

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele, A. Tapile, M. Gomanile, J. Palmovale, V. Kovalile, C.-J. Pihtile, H. Koppelile, S. Tišlerile, Tallinna Kommunaalametile ja Aktsiaseltsile Eesti Post.

3. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu 1. novembriks 2012.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär