Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine (hariduse valdkond)
Tallinna Linnavalitsus 12.09.2012 määrus number 43
Jõustumine:17.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:17.09.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

12. september

2012 nr 43

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine (hariduse valdkond)

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja tulenevalt vajadusest korrastada Tallinna õigusaktide registrit.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse alljärgnevad Tallinna Linnavalitsuse määrused:

1) 11. märtsi 1994 määrus nr 19 „Tallinna hariduse juhtimise ümberkorraldamine“;

2) 29. septembri 1995 määrus nr 66 „Koolieelsetele munitsipaallasteasutustele toitlustustasu ja õppekulu maksumuse kehtestamine“;

3) 24. novembri 1995 määrus nr 76 „Lastesõime reorganiseerimine lastepäevakoduks ja põhikirja kinnitamine“;

4) 16. veebruari 1996 määrus nr 13 „Tallinna linna huvialakooli põhikirja kinnitamise kord“;

5) 28. veebruari 1997 määrus nr 19 „Munitsipaalomandis olevate põhikoolide ja gümnaasiumide õpilaste toitlustamine“;

6) 25. aprilli 1997 määrus nr 30 „Koolieelse lasteasutuse näidispõhimääruse kinnitamine“;

7) 09. mai 1997 määrus nr 32 „Tallinna õpetajate töö tasustamine“;

8) 21. novembri 1997 määrus nr 87 „Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi põhimääruse kinnitamine“;

9) 28. novembri 1997 määrus nr 90 „Tallinna Linnamäe Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine“;

10) 05. detsembri 1997 määrus nr 92 „Mustamäe linnaosa koolieelsete lasteasutuste ümbernimetamine ja põhimääruste kinnitamine“;

11) 16. jaanuari 1998 määrus nr 4 „Tallinna ja teiste kohalike omavalitsusüksuste hariduskulude vastastikune arvlemine“;

12) 15. mai 1998 määrus nr 31 „Lasnamäe linnaosa koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine“;

13) 28. augusti 1998 määrus nr 53“Tallinna Riigikeelekeskuse töö ümberkorraldamine“;

14) 23. oktoobri 1998 määrus nr 67 „Tallinna Õismäe Erikooli põhimääruse kinnitamine“;

15) 30. oktoobri 1998 määrus nr 71 „Tallinna Ümera Põhikooli põhimääruse kinnitamine“;

16) 13. novembri 1998 määrus nr 72 „Tallinna linna hariduskulude eelarvest finantseeritavate haridusasutuste tüüpkoosseisude kinnitamine“;

17) 29. detsembri 1998 määrus nr 83 „Tallinna Paekaare Lasteaed-Algkooli põhimääruse kinnitamine“;

18) 5. veebruari 1999 määrus nr 8 „Tallinna ja teiste kohalike omavalitsusüksuste hariduskulude vastastikune arvlemine“;

19) 26. veebruari 1999 määrus nr 16 „Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine“;

20) 05. märtsi 1999 määrus nr 23 „Tallinna Prantsuse Lütseumi põhimääruse kinnitamine;

21) 11. augusti 1999 määrus nr 68 „Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine“;

22) 06. oktoobri 1999 määrus nr 82 „Kristiine linnaosa munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine“;

23) 13. oktoobri 1999 määrus nr 88 „Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi 1994 määruse nr 19 osaline kehtetuks tunnistamine“;

24) 21. oktoobri 1999 määrus nr 91 „Tallinna Linnavalitsuse 05. veebruari 1999 määruse nr 8 muutmine“;

25) 24. novembri 1999 määrus nr 102 „Mustamäe linnaosa munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine“;

26) 08. detsembri 1999 määruse nr 109 “Tallinna Kesklinna munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine“ punktid 1.1-1.8, punkt 1.10 ning punktid 1.14 ja 1.15;

27) 19. aprilli 2000 määrus nr 25 „Merivälja Põhikooli põhimääruse kinnitamine“;

28) 02. augusti 2000 määrus nr 50 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine“;

29) 5. juuli 2000 määrus nr 45 „Vana-Kalamaja Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine“;

30) 02. augusti 2000 määrus nr 49 „Tallinna linna ja teiste kohalike omavalitsusüksuste koolieelsete lasteasutuste muude kulude ja munitsipaalkoolide tegevuskulude vastastikune arvlemine“;

31) 13. detsembri 2000 määrus nr 86 „Tallinna Linnavalitsuse 02. augusti 2000 määruse nr 49 muutmine“;

32) 02. mai 2001 määrus nr 66 „Munitsipaalkooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

33) 02. mai 2001 määrus nr 67 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

34) 28. novembri 2001 määrus nr 126 „Munitsipaalkooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

35) 28. novembri 2001 määrus nr 127 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

36) 18. septembri 2002 määrus nr 100 „Koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruse kinnitamine“;

37) 02. oktoobri 2002 määrus nr 106 „Tallinna Väike-Õismäe Keskkooli nimetuse muutmine ja põhimääruse kinnitamine uues redaktsioonis“;

38) 16. oktoobri 2002 määrus nr 112 „Tallinna Ümera Põhikooli põhimääruse muutmine“;

39) 20. novembri 2002 määrus nr 119 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

40) 20. novembri 2002 määrus nr 120 „Munitsipaalkooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

41) 15. jaanuari 2003 määrus nr 6 „Koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruse kinnitamine“;

42) 4. juuni 2003 määrus nr 56 „Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli põhimääruse muutmine“;

43) 3. detsembri 2003 määrus nr 102 „Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise tegevuskava aastateks 2004-2006“;

44) 10. detsembri 2003 määrus nr 107 „Munitsipaalkooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

45) 10. detsembri 2003 määrus nr 108 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

46) 21. jaanuari 2004 määrus nr 2 „Koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruse kinnitamine“;

47) 1. detsembri 2004 määrus nr 95 „Munitsipaalkooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

48) 1. detsembri 2004 määrus nr 96 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

49) 12. jaanuari 2005 määrus nr 4 „Koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruse kinnitamine“;

50) 2. veebruari 2005 määrus nr 14 „Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2003 määruse nr 102 “Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise tegevuskava aastateks 2004-2006“ muutmine“;

51) 16. veebruari 2005 määrus nr 15 „Erahuvialakoolide toetuse suuruse kinnitamine“;

52) 14. detsembri 2005 määrus nr 117 „Munitsipaalkooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

53) 14. detsembri 2005 määrus nr 118 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

54) 18. jaanuari 2006 määrus nr 7 „Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise tegevuskava aastateks 2006-2008“;

55) 18. jaanuari 2006 määrus nr 8 „Koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruse kinnitamine“;

56) 8. märtsi 2006 määrus nr 17 „Erahuvialakoolide toetuse suuruse kinnitamine“;

57) 13. detsembri 2006 määrus nr 100 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

58) 13. detsembri 2006 määrus nr 101 „Munitsipaalkooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

59) 17. jaanuari 2007 määrus nr 8 „Koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruse kinnitamine“;

60) 24. jaanuari 2007 määrus nr 12 „Erahuvialakoolide toetuse suuruse kinnitamine“;

61) 2. mai 2007 määrus nr 38 „Tallinna Liivalaia Lasteaia põhimääruse muutmine“;

62) 12. detsembri 2007 määrus nr 106 „Munitsipaalkooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

63) 16. jaanuari 2008 määrus nr 5 „Koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruse kinnitamine“;

64) 16. jaanuari 2008 määrus nr 6 „Erahuvikoolide toetuse suuruse kinnitamine“;

65) 26. märtsi 2008 määrus nr 25 „Pelguranna Põhikooli põhimäärus“;

66) 10. detsembri 2008 määrus nr 95 „Munitsipaalkooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

67) 21. jaanuari 2009 määrus nr 5 „Koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruse kinnitamine“;

68) 21. jaanuari 2009 määrus nr 6 „Erahuvikoolide toetuse suuruse kinnitamine“;

69) 16. detsembri 2009 määrus nr 95 „Munitsipaalkooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine“;

70) 20. jaanuari 2010 määrus nr 4 „Koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruse kinnitamine 2010. aastaks“;

71) 20. jaanuari 2010 määrus nr 7 „Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise tegevuskava aastateks 2010-2012“;

72) 2. juuni 2010 määruse nr 54 „Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2010 määruse nr 7 „Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise tegevuskava aastateks 2010-2012“ muutmine“;

73) 24. novembri 2010 määrus nr 95 „Koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruse kinnitamine 2011. aastaks“.

§ 2.  Määruse jõustumine

 Määrus jõustub 17. septembril 2012.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär