Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna veekogudele nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 05.09.2012 määrus number 40 [RT IV, 16.04.2013, 17]
Jõustumine:10.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:10.09.2012 - ... [RT IV, 16.04.2013, 17]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

5. september 2012 nr 40

 

 

 

 

 

Tallinna veekogudele nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest määrata Tallinnas kasutusel olevate veekogude nimed ametlike kohanimedena

 

 

§ 1. Määrata Kesklinnas Ülemiste järve asumis paikneva veekogu nimeks Ülemiste järv (lisa 1).

§ 2. Määrata Lasnamäe linnaosas Väo asumis paikneva veekogu nimeks Tooma järv (lisa 2).

§ 3. Määrata Haabersti linnaosas Väike-Õismäe asumis paikneva veekogu nimeks Väike-Õismäe tiik (lisa 3).

§ 4. Määrus jõustub 10. septembril 2012.

   

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär

 

 

 

         


Tallinna Linnavalitsuse

5. septembri 2012 määruse nr 40

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 1

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

5. septembri 2012 määruse nr 40

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 2

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

 5. septembri 2012 määruse nr 40

“Tallinna veekogudele nimede määramine“

LISA 3

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Lisa 1 - Ülemiste järve asukoha skeem