Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine tänavate sulgemiseks ja liikluskorraldus Tallinna maratoni ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 29.08.2012 korraldus number 1169
Redaktsiooni kehtivus:29.08.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

              29. august 2012 nr 1169-k

 

 

Nõusoleku andmine tänavate sulgemiseks ja liikluskorraldus Tallinna maratoni ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 12 lg 3 p 3, teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ lisa p 7.3.4,  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 20 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 ja § 4 lg 5 alusel ja võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ning tulenevalt Mittetulundusühingu Spordiürituste Korraldamise Klubi 16. aprilli 2012 taotlusest

 

 

1. Lubada Mittetulundusühingul Spordiürituste Korraldamise Klubi (registrikood 80140548) korraldada rahvaspordiüritus Tallinna maraton Tallinna kesklinna ja Pirita linnaosa teedel ning tänavatel võistluskeskuse paiknemisega Vabaduse väljakul 9. septembril 2012 kella 7.00-st kuni 16.00-ni vastavalt 29. juunil 2012 registreeritud avaliku ürituse loale nr 186.

2. Lubada Mittetulundusühingul Spordiürituste Korraldamise Klubi sulgeda liiklusele Tallinna maratoni ajaks 9. septembril 2012 kella 8.00-st kuni 16.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

2.1 Pärnu maantee Vabaduse väljaku ja Viru väljaku vahel;

2.2 Viru väljak;

2.3 Narva maantee Viru väljaku ja Pirita tee vahel (v.a ühistransport);

2.4 Mähe-Kaasiku tee;

2.5 Filmi tänav;

2.6 Nafta tänav;

2.7 Tuukri tänav;

2.8 Rannamäe tee Mere pst ja Pikk tänava vahel;

2.9 Pikk tänav Rannamäe tee ja Tolli tänava vahel;

2.10 Tolli tn;

2.11 Laboratooriumi tänav Tolli tänava ja Suurtüki tänava vahel.

3. Lubada Mittetulundusühingul Spordiürituste Korraldamise Klubi piirata liiklust 9. septembril 2012 järgmistel Tallinna teedel ja tänavatel:

3.1 Pirita teel kella 7.00-st kuni 16.00-ni;

3.2 Merivälja teel kella 7.00-st kuni 16.00-ni;

3.3 Ranna teel kella 7.00-st kuni 16.00-ni;

3.4 Ahtri tänaval kella 5.00-st kuni 18.00-ni;

3.5 Tornide väljaku ja Šnelli pargi kergliiklusteedel kella 8.00-st kuni 16.00-ni;

3.6 Toompuiesteel kella 5.00-st kuni 18.00-ni;

3.7 Kaarli puiesteel kella 5.00-st kuni 18.00-ni;

3.8 Vabaduse väljaku sõiduteel kella 5.00-st kuni 18.00-ni.

4. Vabastada Mittetulundusühing Spordiürituste Korraldamise Klubi punktides 2 ja 3 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksust ning ühistranspordi ümbersuunamisega kaasneva kulu kompenseerimisest.

5. Ürituse korraldajal võimaldada elanike ja asutuste juurdepääs punktides 2 ja 3 nimetatud tänavate piirkonda ning tagada linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest ja paigaldada ärajäävatesse ühistranspordi peatustesse vastav info. Juurdepääsu võimalust hindab ja otsustab reguleerija lähtuvalt liiklusolukorrast. Ürituse korraldajal tagada reguleerijate instrueerimine enne ürituse algust.

6. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 9. septembril 2012 alates kella 8.00-st kuni 16.00-ni:

6.1 teha liinide nr 16, 17 ja 23 bussidel linnast väljuval suunal paiknev Vabaduse väljak peatus Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

6.2 suunata liini nr 40 bussid ümbersõidule marsruudil Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

6.3  suunata liinide nr 1A, 8, 34A ja 38 bussid ümbersõidule marsruudil Narva maantee, V. Reimani tänav, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused V. Reimani tänaval Maneeži peatuses ja A. Laikmaa tänaval bussiliinide 14, 15 ja 48 A. Laikmaa peatuses;

6.4 suunata liini nr 3 bussid ümbersõidule Kopli suunal marsruudil A. Lauteri tänav, Rävala puiestee, Teatri väljak, Estonia puiestee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suurtüki tänav, Põhja puiestee, Soo tänav ja Veerenni tänava suunal Tööstuse tänav, Vana-Kalamaja tänav, Kotzebue tänav, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Kaarli puiestee, Vabaduse väljak, Estonia puiestee, Teatri väljak, tehes täiendavad peatused mõlemal suunal Estonia puiesteel paiknevates trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatustes ja Toompuiesteel paiknevas Balti jaam peatustes;

6.5 suunata liini nr 5 bussid ümbersõidule Männiku suunal marsruudil Narva maantee, V. Reimani tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Pärnu maantee ja Pirita suunal marsruudil Pärnu maantee, Estonia puiestee, A. Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused Männiku suunal Gonsiori tänaval bussiliinide nr 67 ja 68 Kunstiakadeemia peatuses, Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses ja Pirita suunal Pärnu maanteel paiknevas bussiliinide nr 14, 18, 20 ja 20A Vabaduse väljak peatuses, Estonia puiesteel Estonia peatuses ja A. Laikmaa tänaval bussiliinide 14, 15 ja 48 A. Laikmaa peatuses;

6.6 suunata liinide nr 18 ja 36 bussid ümbersõidule marsruudil Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses, linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses ja liini nr 36 bussidel kesklinna suunal Pärnu maanteel paiknevas bussiliinide nr 14, 18, 20 ja 20A Vabaduse väljak peatuses, Estonia puiesteel Estonia peatuses;

6.7  suunata liini nr 15 bussid ümbersõidule marsruudil Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Teatri väljak tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses;

6.8 suunata liinide nr 19, 29, 35, 44 ja 51 bussid ümbersõidule marsruudil Narva maantee, V. Reimani, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav, tehes täiendava peatuse V. Reimani tänaval Maneeži peatuses ja A. Laikmaa tänaval bussiliinide 2, 18 ja 40 A. Laikmaa peatuses;

6.9 pikendada kesklinna suunal liini nr 50 busside marsruuti Majaka tänavale, Lubja tänavale, Tartu maanteele, Rävala puiesteele, Gonsiori tänavale, Pronksi tänavale, Tartu maanteele, Lasnamäe tänavale, Majaka tänavale ja Majaka põik tänavale, tehes täiendavad peatused pikendatud marsruudile jäävates peatustes ja täiendava ajutise peatuse linnast väljuval suunal Majaka tänaval enne Majaka põik tänava ristmikku ning lõpp-peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide 3, 20 ja 20A Kunstiakadeemia peatuses;

6.10 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele bussiliinidele nr 1A, 3, 8, 15, 18, 19, 34A, 29, 35, 38, 40, 44 ja 51 vabad sõidugraafikud ja teha seisuajad linna äärsetes lõpp-peatustes;

6.11 teha bussiliinidele nr 1A, 5, 8, 19, 34A, 29, 35, 38, 44, 51 ja 60 Narva maanteele kesklinna suunal paiknevad J. Poska ja F. R. Kreutzwaldi peatused ning bussiliinidel nr 1A, 5, 8, 34A ja 38 Pirita teel kesklinna suunal paiknevad Maarjamäe ja Lauluväljak peatused tee keskel peatuste asukohtades.

7. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 9. septembril 2012 alates kella 7.00-st kuni 16.00-ni suunata liinide nr 1A, 5, 8, 34A ja 38 busside liiklus Pirita teel, Merivälja teel ja Ranna teel alates Ranna tee parkimistaskust kesklinna liiklussuunalt linnast väljuvale liiklussuunale, tehes ajutised peatused teede eraldusribadel.

8. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 9. septembril 2012 katkestada liinidel nr 1, 2, 3 ja 4 trammide liiklus alates kella 8.00-st kuni 16.00-ni.

9.  Aktsiaseltsil MRP Linna Liinid 9. septembril 2012 alates kella 8.00-st kuni 16.00-ni:

9.1  suunata liini nr 20 bussid ümbersõidule marsruudil Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

9.2  suunata liini nr 2 bussid ümbersõidule marsruudil Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Pronksi tänav ja Tartu maantee tehes peatuse Gonsiori tänaval enne trammiteed paiknevas bussiliinide nr 3, 20, 20A, 31, 53 ja 56 Kunstiakadeemia peatuses;

9.3 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele bussiliinidele vabad sõidugraafikud.

10. Aktsiaseltsil MRP Linna Liinid 9. septembril 2012 alates kella 7.00-st kuni 16.00-ni suunata liini nr 49 busside liiklus Merivälja teel ja Ranna teel alates Ranna tee parkimistaskust kesklinna liiklussuunalt linnast väljuvale liiklussuunale, tehes ajutised peatused teede eraldusribadel.

11. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Spordiürituste Korraldamise Klubi ja Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 6 ja 9 nimetatud isikutele.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär