Tallinna Linnavolikogu 23.08.2012 määrus number 19.
Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määruse nr 12 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad Tvk m 12 14.06.2012 21.09.2012