Tallinna Linnavolikogu 23.08.2012 määrus number 19.
Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määruse nr 12 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine