Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Peterburi tee 60 // 60b, 60a, 60c, 60d, 60e, 60f ja 62 katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 22.08.2012 korraldus number 1128
Redaktsiooni kehtivus:22.08.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. august

2012 nr

1128-k

 

 

Peterburi tee 60 // 60b, 60a, 60c, 60d, 60e, 60f ja 62 katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p‑ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuste aadressid Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress – Peterburi tee 60 // 60b

Katastritunnus – 78403:314:2150

Uus aadress – Peterburi tee 74 // 76

1.2 Senine aadress – Peterburi tee 60a

Katastritunnus – 78403:314:1800

Uus aadress – Peterburi tee 78

1.3 Senine aadress – Peterburi tee 60c

Katastritunnus – 78403:314:2140

Uus aadress – Peterburi tee 84

1.4 Senine aadress – Peterburi tee 60d

Katastritunnus – 78403:314:1580

Uus aadress – Betooni tn 1

1.5 Senine aadress – Peterburi tee 60e

Katastritunnus – 78403:314:2160

Uus aadress – Peterburi tee 82

1.6 Senine aadress – Peterburi tee 60f

Katastritunnus – 78403:314:1900

Uus aadress – Peterburi tee 80

1.7 Senine aadress – Peterburi tee 62

Katastritunnus – 78403:314:0030

Uus aadress – Gaasi tn 2a


2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Korteriühistule Visar, M. Potapenkole, AS-le EMT, Rükkeli Valduse Osaühingule, Elektrilevi OÜ-le, Maa-ametile, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Aktsiaseltsile Eesti Post.

3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 15. oktoobriks 2012.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär