Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ja liikluskorraldus jalgrattavõistluse "Filter temposõidu karikasarja VI etapp" ajal
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2012 korraldus number 1034
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni

2012 nr

1034-k

 

 

Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ja liikluskorraldus jalgrattavõistluse „Filter temposõidu karikasarja VI etapp“ ajal

 

 

 

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 12 lg 3 p 3, teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ja § 5 lg 2, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1 ja § 11 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ lisa p 7.3.4 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 alusel, tulenevalt Mittetulundusühing Aerobike Cycling Agency 31. mai 2012 taotlusest ning võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline

 

 

1. Lubada jalgrattavõistluse „Filter temposõidu karikasarja VI etapp“ läbiviimiseks sulgeda liikluseks (v.a ühistranspordiliiklus) 8. augustil 2012 kell 18.45 kuni 21.00 järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Rummu tee Pirita teest Kose teeni;

1.2 Kose tee Rummu teest Lükati teeni;

1.3 Lükati tee Kose teest Kloostrimetsa teeni;

1.4 Kloostrimetsa tee Lükati teest Merivälja teeni.

2. Vabastada Mittetulundusühing Aerobike Cycling Agency (registrikood 80273344) punktis 1 nimetatud teede ja tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksust.

3. Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency tagada jalgrattavõistluse trassi tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile ning ohutu liiklus ürituse toimumise ajal.

 

 

 

 

4. Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes