Tallinna Linnavolikogu 14.06.2012 määrus number 12.
Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine