Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuvi tn 14b ja Pärnu mnt 48b, Suur-Ameerika tn 4 ja 6 ning Suur-Ameerika tänav T3 katastriüksuste aadresside muutmine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2012 korraldus number 914
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni

2012 nr

914-k

 

 

Tuvi tn 14b ja Pärnu mnt 48b, Suur-Ameerika tn 4 ja 6  ning Suur-Ameerika tänav T3 katastriüksuste aadresside muutmine Kesklinnas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50 lg 1 p 4 ja lg 3, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, § 57 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p-de 1 ja 2, lg 6, § 9 lg 1 ja § 11 lg 13, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 29. veebruari 2012 määrusega nr 8 „Õllepruuli tänava nime taastamine Kesklinnas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta maaüksuste aadressid Kesklinnas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Tuvi tn 14b

Katastritunnus - 78401:107:0300

Uus aadress - Õllepruuli tn 5

1.2 Senine aadress - Pärnu mnt 48b

Katastritunnus - 78401:107:0560

Uus aadress - Õllepruuli tn 7

1.3 Senine aadress - Suur-Ameerika tn 6

Katastritunnus - 78401:107:0750

Uus aadress - Õllepruuli tn 4

1.4 Senine aadress - Suur-Ameerika tn 4

Katastritunnus - 78401:107:0023

Uus aadress - Õllepruuli tn 6

1.5 Senine aadress - Suur-Ameerika tänav T3

Katastritunnus - 78401:107:0017

Uus aadress - Õllepruuli tänav

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Tallinna Kommunaalametile, OÜ-le MiksMitte, Pärnu mnt 48B Hooneühistule, Elektrilevi OÜ-le, T. Borisenkole, I. Toomile, Õ. Toomile, B. Salmnovile, M. Kuusikule ja T. Zhidkihile, Kaitseministeeriumile ja Aktsiaseltsile Eesti Post.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu 10. augustiks 2012.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär