Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Peterburi tee 62a, 62b, 62c, 62d, 62e, 64, 64b, 64c, 64d ja liikluspindu teenindavate katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2012 korraldus number 860
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. juuni

2012 nr

860-k

 

 

Peterburi tee 62a, 62b, 62c, 62d, 62e, 64, 64b, 64c, 64d ja liikluspindu teenindavate katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, § 57 lg 1 p-de 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, lg-te 5 ja 6, § 9 lg 1, § 10 lg 2, § 11 lg 8, Tallinna Linnavalitsuse 9. detsembri 2009 määruse nr 90 „Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“, Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2010 määruse nr 27 Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“  Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2011 määruse nr 55 „Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 määruse nr 10 „Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“ ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuste aadressid Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Peterburi tee 62a

Katastritunnus - 78403:314:2600

Uus aadress - J. Smuuli tee 43

1.2 Senine aadress - Peterburi tee 62b

Katastritunnus - 78403:314:2640

Uus aadress - Vedru tn 2 // Tala tn 1

1.3 Senine aadress - Peterburi tee 62c

Katastritunnus - 78403:314:2610

Uus aadress - Vedru tn 4

1.4 Senine aadress - Peterburi tee 62d

Katastritunnus - 78403:314:2630

Uus aadress - Vedru tn 3

1.5 Senine aadress - Peterburi tee 62e

Katastritunnus - 78403:314:2620

Uus aadress - Tala tn 3a

1.6 Senine aadress - Peterburi tee 64

Katastritunnus - 78403:314:2580

Uus aadress - J. Smuuli tee 41

 

1.7 Senine aadress - Peterburi tee 64b

Katastritunnus - 78403:314:2650

Uus aadress - J. Smuuli tee 39

1.8 Senine aadress - Peterburi tee 64c

Katastritunnus - 78403:314:2590

Uus aadress - Vedru tn 8

1.9 Senine aadress - Peterburi tee 64d

Katastritunnus - 78403:314:2660

Uus aadress - Vedru tn 6

1.10 Senine aadress - J. Smuuli tee pikendus lõik T 1

Katastritunnus - 78403:314:0009

Uus aadress - Juhan Smuuli tee T6

1.11 Senine aadress - Peterburi tee lõik T1

Katastritunnus - 78403:314:2680

Uus aadress - Silde tänav T2

1.12 Senine aadress - Peterburi tee lõik T2

Katastritunnus - 78403:314:2690

Uus aadress - Vedru tänav

1.13 Senine aadress - Betooni tn lõik Betooni tn 4 ja Betooni tn 6 vahel

Katastritunnus - 78403:314:0032

Uus aadress - Tala tänav

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, BPTO Peterburi OÜ-le, Taevasmaa Kinnisvara OÜ-le, Crystal Estate OÜ-le, Elektrilevi OÜ-le, OÜ-le BPTS Logistika, Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Linnavaraametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea

Toomas Sepp

ülesannetes

Linnasekretär