Koidu tn 46 endise kinnistu nr 121 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 13.06.2012 korraldus number 849

Redaktsiooni kehtivus 13.06.2012 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 31.05.2087

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.