Tallinna Linnavalitsus 13.06.2012 korraldus number 849.
Koidu tn 46 endise kinnistu nr 121 maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 31.05.2087

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
2 Koidu tänav 46 asuva hoone osaline tagastamine Tlv k 1205 25.06.2007