Tallinna Linnavalitsus 13.06.2012 määrus number 28.
Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine