Tallinna Linnavalitsus 13.06.2012 määrus number 28.
Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna heakorra eeskiri Tvk m 45 22.06.2006 01.09.2006