Tallinna Linnavalitsus 06.06.2012 määrus number 24.
Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine