Tallinna Linnavalitsus 06.06.2012 määrus number 24.
Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine Tlv m 56 16.06.2010 21.06.2010 RT IV, 24.05.2013, 42
2 Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine Tlv m 80 22.09.2004 15.10.2004